З 2 січня 2023 року в Хмельницькій міській громаді розпочнеться приписка юнаків 2006 року народження до призовної дільниці Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідне розпорядження підписав Хмельницький міський голова Олександр Симчишин.

Затверджений склад комісії з питань приписки на чолі з начальником Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковником Вадимом Жураковським, склад лікарів для проведення медичного огляду громадян та графік проведення приписки. Документом також передбачено низку заходів щодо організації приписної кампанії. Триватиме приписка юнаків 2006 року народження до призовної дільниці по 31 березня 2023 року.

Хмельницький об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє:

«Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», розпорядження Хмельницької обласної військової адміністрації від 28.10.2022 року № 414/2022-р «Про проведення приписки громадян України 2006 року народження до призовних дільниць у січні - березні 2023 року», розпорядження Хмельницької районної військової адміністрації від 07.11.2022 року № 103/2022-р «Про організацію та проведення приписки юнаків 2006 року народження до призовних дільниць Хмельницького районного та Хмельницького об’єднаного міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у січні - березні 2023 року» та розпорядження Хмельницького міського голови № 301-р від 18.11.2022 року «Про проведення приписки громадян України 2006 року народження до призовної дільниці Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки» з 2 січня 2023 року в Хмельницькій міській громаді розпочнеться приписка юнаків 2006 року народження до призовної дільниці Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Приписка до призовної дільниці громадян чоловічої статі, яким у рік приписки виповнюється 17 років (крім осіб, що відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру) буде проводитися протягом січня – березня 2023 року, згідно затвердженого графіка засідань комісії з питань приписки юнаків 2006 року народження. Медичний огляд юнаків буде організовано з 10 січня 2023 року.

Приписка до призовної дільниці проводиться з метою взяття громадян на військовий облік, визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення рівня освітньої підготовки, здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки. Крім того, у період приписки допризовників вивчаються їх ділові, індивідуально-психологічні та моральні якості.

На підставі даних про приписку громадян до призовних дільниць Хмельницьким об’єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки проводиться попередній розподіл призовників за видами (родами військ) Збройних Сил, іншими військовими формуваннями, виявляються кандидати для направлення до вступу у вищі військові і вищі навчальні заклади, які мають військові навчальні підрозділи, здійснюється направлення призовників для проходження підготовки з військово-технічних спеціальностей у навчальні заклади ТСО і професійно-технічні навчальні заклади та вирішуються інші питання, пов’язані з підготовкою юнаків до військової служби.

Усі громадяни, які викликаються для приписки до призовної дільниці, зобов’язані особисто прибути до Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у визначений строк.

Неприбуття громадян до призовної дільниці у визначений строк може бути зумовлено поважними причинами, які підтверджено відповідними документами».

Детальну інформацію з питань приписки до призовної дільниці можна отримати в Хмельницькому об’єднаному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 35 та за номером телефону: (0382) 79-40-87.