Головне управління статистики у Хмельницькій області інформує за минулий місяць

Підсумки роботи транспорту в січні 2021 року

За вказаний період вантажообіг транспортних підприємств становив 59,9 млн.ткм, що на 34,2% менше відповідного періоду попереднього року. Перевезено 364,1 тис.т вантажів, що на 21,8% менше обсягу січня 2020р.

Автомобільним та тролейбусним транспортом надано послуг в обсязі 45,4 млн.пас.км, що становить 58,9% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися         5 млн. пасажирів (на 40,7% менше, ніж у січні торік). Міським електротранспортом перевезено 2,3 млн. пасажирів (на 37,1% менше).

Промислове виробництво у Хмельницькій області 

Індекс промислової продукції за підсумками січня 2021р. у порівнянні з січнем 2020р. становив 93,5%, але у добувній промисловості та розробленні кар’єрів, випуск продукції проти січня 2020р. збільшився на 15,3%.

У переробній промисловості виробництво продукції зменшилось на 11,1%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної  продукції – в 2,1 рази, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 22,4%, машинобудуванні – на 15,3%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, – на 9,8%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 7,2%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 3,5%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 3,4%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс виробництва продукції в порівнянні з січнем 2020р. становив 100,7%.

Заробітна плата працівників Хмельницької області 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в економіці області (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні 2021р. становила 10725 грн, що в 1,8 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (6000 грн), проте на 13,1% нижче, ніж у середньому по Україні.

Вище середнього рівня по області в січні 2021р. була заробітна плата працівників фінансової та страхової діяльності (22771 грн), сфери державного управління й оборони обов’язкового соціального страхування (13833 грн), промисловості (11602 грн), будівництва (11556).

Серед промислових видів діяльності найвищий рівень заробітної плати спостерігався в працівників підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (20218 грн) і перевищував середньообласний показник у 1,9 рази.

Водночас рівень заробітної плати працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування та текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів перебував у межах 20,3–52,4% від середньообласного показника.

Реальна заробітна плата найманих працівників у січні 2021р. порівняно з груднем 2020р. зменшилась на 18,1%, а відносно січня 2020р. зросла на 14,5%.

Будівельна діяльність підприємств Хмельницької області 

Підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 285,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем 2020р. становив 228,1%.

У порівнянні з січнем 2020р. зросло будівництво інженерних споруд в 5,7 раза та житлових будівель на 4,4%, водночас будівництво нежитлових будівель скоротилося на 40,1%.

Капітальний та поточний ремонти становили 68,0% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, нове будівництво – 24,8%, реконструкція та технічне переоснащення – 7,2%.

Стан заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Хмельницької області на 1 лютого 2021 року

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати (по юридичних особах із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) становила 15,6 млн.грн, що вдвічі більше, порівняно з 1 січня 2021 поточного року.

На початок лютого п.р найбільша сума заборгованості припадала на промисловість (79,9%) та будівництво (12,2%).

Вчасно не отримали заробітну плату 998 працівників. Кожному з них не виплачено в середньому по 15602 грн, що на 45,5% більше від середньої заробітної плати за січень 2021р.