За висновками спеціалістів, несприятливе  екологічне середовище скорочує життя людини на п’ять років. Кожні дві години з цієї причини в Україні вмирає троє людей, стверджує ВООЗ. Чи є підстави для занепокоєння  у хмельничан?

Порівняно з 2015 роком в області відбулося збільшення викидів найпоширеніших забруднюючих речовин, зокрема: діоксиду сірки,  оксидів азоту, речовин у вигляді завислих твердих частинок, оксиду вуглецю, неметанованих летких органічних сполук. Основними забруднювачами атмосферного повітря в області є ПАТ «Подільський цемент», МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», ВП «Хмельницька АЕС», ТОВ «Славутський солодовий завод», «Красилівське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів» УМП «Київтрансгаз».
У минулому році найбільшим забруднювачем в області стало ПАТ «Подільський цемент», викиди якого досягли 7,391 тисячі тонн. Вперше до цього списку занесли і ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика», викиди якого становили 4,563 тисячі тонн і збільшилися на 2,506 тисячі тонн порівняно з 2016 роком.
Загальний вміст забруднюючих речовин, скинутих у складі зворотних вод у поверхневі водні об’єкти, збільшився з 20,227 тисячі тонн  у 2015 році до 21 тисячі тонн   з лишком у 2016-ому.
Поверхневі води басейну Південного Бугу характеризуються підвищеним вмістом розчинених органічних речовин, заліза загального, азоту амонійного, міді та фенолів, а в басейні Дністра — підвищений середній вміст розчинених органічних сполук.
Спостерігається погіршення якості питної води. Протягом минулого року за мікробіологічними показниками з централізованого водопостачання досліджено 2605 проб з комунальних, відомчих, сільських водопроводів, з яких 247 виявилися з відхиленням санітарних норм.
На території Хмельницької області було накопичено 8501,8 тисячі тонн відходів, з них IV класу небезпеки — 8499,9 тисячі тонн. Переважно це — тверді побутові відходи. Найбільшим утворювачем шламів гальванічних у 2016 р. було ПАТ «Укрелектроапарат», яке утворило 16,6 тонни відходів. На державному підприємстві «Новатор» накопичено 2,9 тисячі тонн шламів гальванічних, які зберігаються на паспортизованому місці видалення відходів у шламонакопичувачі.
Полігони для захоронення побутових відходів міст Хмельницького, Кам’янця-Подільського, Нетішина, Старокостянтинова, Славути, Шепетівки вичерпали свої проектні потужності та вважаються перевантаженими. Залишкова кількість заборонених і непридатних до використання ХЗЗР на території області становить 253,5 тисячі тонн.
Ці та інші тривожні факти стали в центрі обговорення  круглого столу «Екологічні проблеми Хмельницької області та шляхи їх розв’язання на засадах збалансованого (сталого) розвитку», що був організований Всеукраїнською екологічною лігою.
Експерти Всеукраїнської екологічної ліги звертають увагу  Хмельницької обласної державної адміністрації на необхідність відновити в структурі Хмельницької обласної державної адміністрації Департамент екології та природних ресурсів та забезпечити ефективне і безперебійне його функціонування. Крім того, — створити науково-експертну раду при облдержадміністрації з представників профільних наукових установ та громадських природоохоронних організацій і розробити Програму інформування та просвіти населення з питань, що стосуються довкілля.
 Департамент агропромислового розвитку, на думку екологів, має проаналізувати статистику захворюваності населення міст і встановити її залежність від динаміки викидів підприємств для визначення впливу промисловості та сільського господарства на здоров’я населення. Необхідно також  звернутися до Державної екологічної інспекції з вимогою провести перевірки найбільших підприємств-забруднювачів щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства. Є потреба створити реєстр складів з непридатними пестицидами та забруднених отрутохімікатами ділянок у Хмельницькій області, провести поетапне перезатарювання та зважування непридатних пестицидів і вивезти для екологічно безпечної утилізації.
Державна екологічна інспекція України в Хмельницькій області має перевірити підприємства, які здійснюють утилізацію небезпечних відходів щодо дотримання ліцензійних умов та вимог екологічної безпеки.  
Усі підприємства-забруднювачі зобов’язані запровадити такі технологічні процеси, які можуть забезпечити високий рівень очищення викидів в атмосферу, тим самим виключаючи або мінімізуючи надходження забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Багатьом підприємствам області треба запровадити вдосконалені технології очищення стічних вод,  це забезпечить профілактику впливу одночасно на повітряний басейн, ґрунт, рослинність, ґрунтові та поверхневі води.
 Байдужість до проблем довкілля, недобросовісність обертаються великою бідою, від якої мимоволі потерпають    усі жителі області. Не забуваймо про це.