Продовжуємо публікувати роз’яснення до пенсійної реформи. На запитання відповідає начальник головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області Ольга ЗАЯРНЮК.

– Ольго Сергіївно, чи відбулися зміни у виплаті пенсій працюючим пенсіонерам? Чи відмінили нарешті, як уже давно обіцяли, 15-відсоткове оподаткування?
 – Так, з 1 жовтня 2017 року відновлено у повному розмірі виплату пенсій пенсіонерам, які працюють, тобто, скасовано 85-відсоткове обмеження розміру пенсій до виплати.
Також відновлено виплату пенсій тим пенсіонерам, які працюють на спецпосадах, а пенсії їм призначені відповідно до законів України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення».
Пенсії, призначені за спецзаконами до 1 жовтня 2011 року, також виплачуються в призначеному розмірі, незалежно від місця роботи.
Особам, яким пенсії призначені після 1 жовтня .2011 року, згідно із законами України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про статус народного депутата», «Про наукову і науково-технічну діяльність» (крім осіб з інвалідністю І та ІІ груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи, учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п.1 ст 10 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»), у період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України «Про державну службу« (№889), на посадах та на умовах, передбачених законами України «Про прокуратуру», «Про судоустрій та статус суддів», виплачуються у розмірі, визначеному відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 – Які ще види виплат збільшено у зв’язку з перерахунком пенсій з 1 жовтня 2017 року?
 – Крім осучаснення пенсій, з 1 жовтня 2017 року проведено їх перерахунок з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 грудня 2017 року (1373 гривні), збільшеного на  79,00 гривень – 1452 гривні (порівняно з рівнем прожиткового мінімуму станом на 1 жовтня збільшення становить 140 гривень — з 1312 до 1452 гривень).
Так от, виходячи із розміру 1452 гривні, збільшено:
– мінімальні пенсії за віком непрацюючим пенсіонерам, шахтарям та «військовим» пенсіонерам;
– доплати за понаднормативний стаж непрацюючим пенсіонерам;
– мінімальні пенсійні виплати інвалідам війни та інвалідам із числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, учасникам бойових дій;
– пенсії за особливі заслуги перед Україною;
– виплати ветеранам вій-
ни, членам їх сімей та жертвам нацистських переслідувань;
– розміри державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни;
– надбавки на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
– мінімальні пенсійні виплати жінкам, які достроково вийшли на пенсію після досягнення пенсійного віку у 55 років.
— Який розмір має мінімальна пенсія за віком після ухвалення змін до пенсійного законодавства?
— Непрацюючим пенсіонерам, виходячи із розміру 1452 гривні, визначається мінімальний розмір пенсії за віком (за наявності у чоловіків 25/35 років страхового стажу, а в жінок – 20/30 років, залежно від дати призначення пенсії до чи після
1 жовтня 2011 року). Крім того, із розміру 1452 гривні перераховано доплату за понаднормативний стаж відповідно до ст.28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», надбавки та підвищення, визначені законодавством.

— Багато говориться нині про розмір мінімальної пенсії за віком у розмірі 40 відсотків від мінімальної заробітної плати. Ольго Сергіївно, поясніть, будь ласка, це нововведення.
— Згідно з новим законом з 1 січня 2018 року для осіб, які досягли 65-річного віку, мінімальний розмір пенсії за віком (за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок – 30 років страхового стажу) буде встановлюватись у  розмірі 40 відсотків від мінімальної заробітної плати, визначеної законом. При цьому він не повинен бути меншим за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.
 – А якщо стажу менше, ніж 30 років у жінок та 35 у чоловіків,  який розмір пенсії нині, з 1 жовтня 2017 року?
 – За наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж визначено (25/35 років у чоловіків і 20/30 років у жінок), мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з прожиткового мінімуму, визначеного для непрацездатних осіб.
Для пенсіонерів, у яких відсутній повний страховий стаж, розмір пенсії з урахуванням надбавок, підвищень, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною, встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 грудня 2017 року, – 1373 гривні.
— Було також багато розмов щодо виплати пенсії в повному розмірі жінкам, які скористались правом дострокового виходу на пенсію за віком після досягнення 55 років. Чи відбулися якісь зміни, Ольго Сергіївно?
— До 1 січня 2015 року жінки при наявності страхового стажу 30 років і досягненні 55 років могли скористатись правом дострокового виходу на пенсію за віком. Однак, залежно від кількості місяців дострокового виходу,  зменшувався розмір їхніх пенсій,  і більшість з них отримували пенсію в розмірі 949 гривень.
Відповідно до внесених змін зменшення розміру пенсії застосовуватиметься до досягнення жінкою нового пенсійного віку, який поетапно підвищується і зараз складає 58 років 6 місяців, та протягом періоду, який дорівнює кількості місяців дострокового виходу на пенсію (за дзеркальним принципом). Після завершення цього періоду пенсія виплачуватиметься в повному розмірі. Жінки, у яких цей період вже закінчився, отримають пенсію в повному розмірі з 1 жовтня 2017 року, і він не може бути нижчим 1452 гривень.
До прикладу, жінка вийшла на пенсію у 55 років, а її пенсійний вік –  57 років 6 місяців, тобто на 30 місяців раніше нового пенсійного віку. Згідно з останніми змінами повний розмір пенсії така особа буде отримувати у 60 років (57 років 6 місяців пенсійний вік + 30 місяців).
 – Чи змінено з 1 жовтня 2017 року розмір пенсій у зв’язку з втратою годувальника?
 – Оскільки пенсії у зв’язку з втратою годувальника обчислюються у відсотках від пенсії за віком померлого годувальника (на одного непрацездатного члена сім’ї – 50 відсотків пенсії за віком; на двох та більше – 100 відсотків пенсії за віком, що розподіляється між ними рівними частками), вони також перераховані у зв’язку з осучасненням заробітної плати.
Крім цього, з 1 жовтня 2017 року перераховано мінімальні пенсійні виплати у разі втрати годувальника. Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1373 гривні, збільшеного на 79 гривень – 1452 гривні)  проведено перерахунок щомісячної адресної допомоги. В результаті перерахунку мінімальні пенсійні виплати у разі втрати годувальника (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, сум індексацій та інших доплат, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) на одного непрацездатного члена сім’ї склали 1452 гривні (100 відсотків), на двох – 1742,40 гривні (120 відсотків), на трьох і більше – 2178 гривень (150 відсотків).
 – Як швидко на підвищення та осучаснення можуть розраховувати військові пенсіонери?
 – Осучаснення пенсій військовослужбовцям – наступний крок у врегулюванні тих проблем, які існують у пенсійній системі. Передбачається, що у листопаді цього року законопроект щодо пенсійного забезпечення військовослужбовців повинен бути поданий до Верховної Ради України.       
 – А які пенсії оподатковуються?
  – У 2017 році оподатковуються лише ті пенсії, розмір яких з урахуванням надбавок та підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, перевищують 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня звітного податкового року в частині такого перевищення.  
Сьогодні оподатковуються лише ті пенсії, розмір яких складає понад 12470 гривень.
 — І скільки таких пенсіонерів у нашій області?
— У нашій області це стосується 213 пенсіонерів.
— Ольго Сергіївно, для кого збережено право дострокового виходу на пенсію?
— Закон № 2148 (з урахуванням пропозицій профільного комітету) зберігає право дострокового виходу на пенсію:  
— для матерів, які виховали 5 дітей або осіб з інвалідністю з дитинства (у 50 років);
— для жінок, які працюють у сільськогосподарському виробництві й виховали 5 дітей (незалежно від віку і стажу, після досягнення 5-ою дитиною 14 років);
— для учасників бойових дій та журналістів у разі їх поранення, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов’язків у місцях надзвичайних подій (чоловіки у 55 років, жінки – у 50 років);
 — для ліліпутів та диспропорційних карликів (у 40 років жінки, у 45 — чоловіки);
— для «чорнобильців» (зі зниженням пенсійного віку);
 — для осіб з інвалідністю по зору 1 групи (у 40 років жінки, у 50 — чоловіки).
  Також збережено право на пенсію за пільговими умовами для працівників, зайнятих на роботах за Списками № 1 та № 2, трактористів-машиністів, доярок, робітниць текстильного виробництва, водіїв міського пасажирського транспорту та великовагових автомобілів).
Водночас скасовано призначення пенсій за вислугу років (за винятком осіб, які мають необхідну вислугу років 26,6 року станом на  11 жовтня 2017 року, та артистів театрально-концертних й інших колективів).
 — Дякую, Ольго Сергіївно, за роз’яснення.
Продовження розмови читайте у наступних номерах.