ДП ПрАТ «Оболонь» «Красилівське» (одне з небагатьох підприємств України) має у відповідності до міжнародних стандартів сертифіковані системи управління: якістю, безпечністю харчових продуктів, екологічного менеджменту, гігієни та безпеки праці. Нещодавно ДП ПрАТ «Оболонь» «Красилівське» одинадцятий раз підтвердило відповідність систем управління вимогам міжнародних стандартів.

Компанія Dekra  Certification  Kft провела контрольний аудит корпорації «Оболонь». Успішне проходження зовнішнього аудиту підтвердило, що ДП ПрАТ «Оболонь» «Красилівське» піклується не лише про споживачів і  стан навколишнього довкілля, а й про персонал. А всі технологічні та бізнес-процеси, які  відбуваються у  ПрАТ «Оболонь»,  відповідають  світовим нормам.
     Підприємство стало піонером у застосуванні інтегрованих систем управління якістю ISO 9001 та систем управління безпечністю харчових продуктів ISO 22000, широко розповсюджених у світовій практиці. Проведення систематичної ідентифікації, оцінювання та контролю небезпечних чинників у критичних точках технологічного процесу виробництва проводять сучасно оснащені виробнича та мікробіологічна лабораторії. Саме тому ДП ПрАТ «Оболонь» «Красилівське» гарантує своїм споживачам продукцію найвищої якості та безпечності, використовуючи для цього натуральну сировину та інгредієнти. Сучасні технології та новітнє обладнання давно і по праву стали візитівкою підприємства.
 «Оболонці» з Красилова також ефективно застосовують систему екологічного менеджменту, а дбайливе ставлення до природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки виробництва продукції, дотримання відповідності законодавчих та правових вимог, збереження та запобігання забрудненню довкілля є основою екологічної політики ДП ПрАТ «Оболонь» «Красилівське». А це значить:
– систематичний контроль стічних вод лабораторією та зовнішніми незалежними організаціями;
– збір ПЕТф–пляшок від населення;
– зменшення забруднюючих речовин, які потрапляють в атмосферу в результаті  встановлення системи їх уловлювання з ефективністю очистки більш як  90%;
– сортування, пресування та переробка пластикових відходів на виробничому комплексі корпорації;
– 97% відходів виробництва підпадають під повторну переробку та рециклінг;
– зменшення емісії газів від пересувних джерел за рахунок перевезення пресованих відходів;
– поступовий перехід на енергозберігаючі  LED-лампи;
– використання альтернативних ресурсів (дизпальне/газ – електро-
енергія);
– підтримання активної позиції серед співробітників підприємства у впровадженні програми «Зеленого офісу».
 Керівництво ДП ПрАТ «Оболонь» «Красилівське» в особі Валерія Пейка не лише  сприяє розвитку системи соціального захисту персоналу, а й забезпечує безпечне робоче середо-
вище для своїх працівників, що дозволяє запобігати травмам та розвитку професійних захворювань. І все це –  завдяки впровадженню системи гігієни та безпеки праці OHSAS 18001.
  – Що це дає? – поцікавиться наш читач. Відповідаю:   інтегрована система управління є додатковою конкурентною перевагою ДП ПрАТ «Оболонь» «Красилівське» на українському ринку, відкриває нові можливості для розширення ринків збуту продукції та є однією з неодмінних умов маркетингу продукції на міжнародних ринках. Важливими складовими стратегії підприємства залишаються  впровадження принципів соціальної відповідальності, благодійність та розвиток партнерських стосунків на основі взаємної вигоди та поваги. Саме завдяки  такій політиці, а ще — великій потенційній енергії колективу, взаєморозумінню, професійним якостям  персоналу  вдосконалюємося, ДП ПрАТ «Оболонь» «Красилівське» стає кращим підприємством України та впевнено дивиться у майбутнє.