Закінчуємо розмову з начальником головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Ольгою ЗАЯРНЮК.

 — Ольго Сергіївно, який показник середньої заробітної плати застосовується при призначенні пенсій у 2019 році?
 — При призначенні пенсій у 2019 році застосовується показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки (у 2018-му — за два роки, і вона складала 5377,90 гривні), що передують року звернення за призначенням пенсії, який визначається згідно з Порядком, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України. Нині ця сума ще не визначена. При обчисленні коефіцієнту страхового стажу застосовується величина оцінки одного року страхового стажу 1 відсоток.
— Які ж перерахунки пенсії проведені з 1 січня 2019 року?
 — З 1 січня 2019 року отримали пенсійні виплати у підвищених розмірах дві категорії осіб:
— 65-річні особи, яким проведено перерахунок пенсії у зв’язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати з 3723 до 4173 гривень;
— «військові» пенсіонери, яким у 2019 році змінено порядок виплати підвищень перерахованих пенсій.
— Зупинімося детальніше на перерахунку пенсій 65-річним особам...
— Зазначений перерахунок проводиться відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Згідно з нею особам, які досягли 65-річного віку та мають страховий стаж 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки), мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
У 2019 році встановлено мінімальну заробітну плату на рівні 4173 гривні, від якої і проведено перерахунок мінімальної пенсії за віком 65-річним пенсіонерам.
Тому для них з 1 січня 2019 року мінімальна пенсія встановлена на рівні 1669,20 гривні (4173,00х40%), тобто на 172,20 гривні більше, ніж для інших категорій пенсіонерів, у яких вона становить 1497 гривень. Такий перерахунок здійснено вже для 94,6 тисячі 65-річних осіб.
 — Ольго Сергіївно, це стосується і працюючих пенсіонерів?
— Ні, зазначений перерахунок пенсії проведено лише для непрацюючих пенсіонерів. Згідно зі статтею 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування), перерахунки пенсій у зв’язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати здійснюються лише після звільнення з роботи або припинення такої діяльності.
— А яким чином збільшено пенсійні виплати «військовим» пенсіонерам?
 — Стаття 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» передбачає, що всі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. Такі перерахунки пенсій зазначеній категорії осіб проведені ще з 1 січня 2018 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року №103.   
А з 1 січня 2019 року «військовим» пенсіонерам змінено лише порядок виплати підвищень перерахованих пенсій, як це, власне, і передбачено Постановою Кабінету Міністрів, а саме:
— військовослужбовцям різних силових структур у період з 1 січня 2019 по 31 грудня 2019 року здійснюється виплата 75 відсотків суми підвищення пенсії (до 1 січня виплачувалося 50 відсотків);
— особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ у період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року виплачується щомісячно, крім перерахованої пенсії, ще окремою сумою 50 відсотків різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром отриманої особою пенсії за період з 1 січня 2016 по 31 грудня 2017 року.
Окрім цього, у 2019 році у зв’язку із зміною соціальних стандартів будуть перераховуватись також пенсійні виплати тих пенсіонерів силових структур і відомств, у складових яких є підвищення та надбавки, що перераховуються від величини прожиткового мінімуму. І ще будуть перераховані мінімальні пенсії за інвалідністю та за втратою годувальника.
Однак зауважу, що у пенсійних виплатах, у складових яких є доплата до попереднього розміру пенсії, зміни у виплаті з 1 січня 2019 року відсутні. Розмір пенсії залишається без змін.
— Ольго Сергіївно, на які ще перерахунки можуть розраховувати пенсіонери в 2019 році?
— Збільшення пенсійних виплат пенсіонерам у 2019 році відбудеться у зв’язку з проведенням таких перерахунків:
— проведення індексації пенсій з 1 березня 2019 року;
— з дорахуванням стажу працюючим пенсіонерам (автоматично без звернення особи) з 1 квітня 2019 року;
— у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 1 липня та 1 грудня 2019 року.
 — Роз’ясніть, будь ласка, який порядок проведення індексації пенсій з 1 березня 2019 року?

— З 1 березня відбудеться індексація раніше призначених пенсій. І надалі, щорічно, з 1 березня буде проводитись автоматична індексація пенсій на коефіцієнт, що відповідає
50 відсоткам зростання рівня споживчих цін та 50 відсоткам зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески.
Отож, з 1 березня 2019 року будуть перераховані пенсії, призначені/перераховані відповідно:
— до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», обчислені з урахуванням показника середньої заробітної плати 3764,40 гривні та величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1 відсоток;
— до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (строкова служба), обчислені з урахуванням показника середньої заробітної плати 3764,40 гривні;
— до статті 54 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», обчислені з урахуванням показника середньої заробітної плати 928,81 гривні.
Коефіцієнт для індексації пенсій у 2019 році визначений з урахуванням темпів зростання у 2018 році споживчих цін (9 відсотків) та середньої зарплати
(25 відсотків) і становить 17 відсотків (9% х 50% + 25% х 50%).
Перерахунок пенсій буде проведено шляхом збільшення на зазначений коефіцієнт індексації показника середньої заробітної плати в Україні 3764,40 гривні. Отже, розмір пенсії з 1 березня 2019 року обчислюватиметься від заробітку 4404,35 гривні (3764,40+3764,40 х 17%).
 — Ольго Сергіївно, розмір підвищення у кожного буде свій?
— Звичайно, адже розмір підвищення визначається індивідуально, для кожного пенсіонера окремо, в залежності від тривалості страхового стажу та заробітної плати.
— А для кого буде проведено автоматичний перерахунок пенсії з 1 квітня 2019 року?
— З 1 жовтня 2017 року Законом України № 2148 від 03.10.2017 р. внесено зміни до ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне срахування» (далі — Закону). Щороку з 1 квітня органи Пенсійного фонду проводять автоматичні, без додаткового звернення, перерахунки пенсій тим пенсіонерам, які станом на 1 березня відповідного року набули право на проведення перерахунку пенсії з дорахуванням страхового стажу.
Вперше такий перерахунок було проведено з 1 квітня 2018 року для пенсіонерів з датою призначення до 1 квітня 2016 року та для тих, у кого від дати останнього перерахунку пенсій до 1 березня 2018 року минуло не менше 24 календарних місяців.
Аналогічний перерахунок буде проведено і з 1 квітня 2019 року для пенсіонерів з датою призначення до 1 квітня 2017 року та для тих осіб, у яких від дати останнього перерахунку пенсій до 1 березня 2019 року минуло не менше 24 календарних місяців.
Крім того, на 2019 рік ще збережено можливість працюючим пенсіонерам, яким не проведено перерахунок в автоматичному режимі, особисто подати заяву на перерахунок пенсії. З 2020 року такі перерахунки проводитимуться винятково в автоматичному режимі щороку з 1 квітня.
Хочу зауважити, що за 24 місяці страхового стажу, який дає право на проведення такого перерахунку, зараховуються лише періоди роботи працюючим пенсіонерам за даними персоніфікованого обліку та періоди здійснення працюючою особою догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.
Періоди здійснення непрацюючим пенсіонером догляду за дитиною з інвалідністю, за особою з інвалідністю 1 групи або за особою, яка досягла пенсійного віку та за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, а також періоди отримання допомоги по безробіттю не включаються до страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії згідно зі статтею 42 Закону.
— Ольго Сергіївно, які виплати будуть переглядатися у зв’язку зі зміною соціальних стандартів з 1 липня та 1 грудня 2019 року?
— У поточному році відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» будуть проведені перерахунки пенсій у зв’язку із зміною соціальних стандартів: з 1 липня 2019 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб збільшиться з 1497 до 1564 гривень та з
1 грудня — до 1638 гривень.
Відповідно, при зміні величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, будуть перераховані мінімальні пенсії за віком для непрацюючих осіб, мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, жертвам нацистських переслідувань, особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС, мінімальні пенсії шахтарям, у разі втрати годувальника з числа військовослужбовців, підвищення та надбавки, розмір яких обчислюється у відсотках від прожиткового мінімуму, пенсії за особливі заслуги, державна соціальна допомога на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни тощо.
Крім того, перерахуються надбавки донорам, які згідно із Законом України «Про донорство крові та її компонентів» обчислюються в розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (з 1 липня 2019 року мінімум становитиме 1936 гривень, а з 1 грудня — 2027 гривень).
 — Чи усі надбавки зростуть?
— Не всі. У зв’язку з тим, що деякі надбавки та підвищення не залежать від величини прожиткового мінімуму, а визначаються окремими постановами. Тому залишаться незмінними:
— підвищення дітям війни (66,43 гривні);
— підвищення реабілітованим (54,40 гривні) та членам їхніх сімей (43,52 гривні);
— надбавки на догляд (50 гривень);
— надбавки на утриманців згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (150 гривень).
 — Дякую за розмову, Ольго Сергіївно.