З 1 грудня 2019 року здійснено черговий перерахунок пенсій. Про нього ми попросили розповісти начальника головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області Ольгу Заярнюк.

 — Ольго Сергіївно, скажіть, будь ласка, у за‘язку з чим проведено перерахунки пенсій з 1 грудня 2019 року?
 — Перерахунки пенсій з 1 грудня 2019 року нашим пенсіонерам проведено у зв’язку із зміною соціальних стандартів відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік». Тобто:
 — прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1564 гривень до 1638 гривень (на 74 гривні більше);
 — прожиткового мінімуму в середньому на одну особу в розрахунку на місяць з 1936 гривень до 2027 гривень (на 91 гривню);
 — прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 2007 до 2102 гривень (на 95 гривень більше).
 — Які саме виплати зросли з 1 грудня у зв’язку із зміною соціальних стандартів?
 — Перераховано:
 — мінімальні та максимальні розміри пенсій;
 — доплату за понаднормативний стаж (для непрацюючих пенсіонерів);
 — пенсії за особливі заслуги перед Україною;
 — мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій;
– підвищення ветеранам війни та членам їхніх сімей;
– підвищення жертвам нацистських переслідувань;
– щомісячну державну адресну допомогу особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій;
– державну адресну допомогу на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни;
– надбавки на утриманців «військовим» пенсіонерам;
– мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС із числа учасників ліквідації;
– мінімальні пенсійні виплати шахтарям.
 Перерахована також надбавка до пенсії особам, які мають статус «Почесний донор України» та «Почесний донор СРСР». Розмір цієї надбавки збільшився з 193,60 гривні до 202,70 гривні.
Усі ці перерахунки проведено автоматично, без додаткових звернень пенсіонерів до органів Фонду.
 Довідково: головним управлінням проведено перерахунок пенсій у зв’язку із зміною розміру прожиткового мінімуму в автоматичному режимі для 352,5 тисячі осіб (або 87,5 відсотка отримувачів пенсій). Додаткова потреба в коштах склала 9,9 мільйона гривень, середній розмір підвищення — 28,01 гривні.
 — Як зміна прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, впливає на розмір мінімальної пенсії за віком?
 — Згідно зі статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Необхідною умовою є наявність страхового стажу: для осіб, яким пенсії призначено до
1 жовтня 2011 року — це 25 років для чоловіків, 20 років для жінок, та в разі призначення пенсій після
1 жовтня 2011 року — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.
З 1 липня 2017 року для зазначеної категорії пенсіонерів проведено перерахунок мінімальної пенсії за віком від величини 1564 гривні. З 1 грудня 2019 року мінімальний розмір пенсії за віком збільшився з 1564 до 1638 гривень — на 74 гривні (або на 4,7 відсотка).
 Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування), перерахунок у зв’язку із зміною величини прожиткового мінімуму проводиться після звільнення з роботи. Тому, пенсіонерам, які припинили трудову діяльність, необхідно звернутись до сервісного центру обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку з відповідною заявою та документами про звільнення. Пенсію їм буде перераховано від нової величини прожиткового мінімуму з дня, що настає за днем звільнення з роботи.
Довідково: на обліку в області перебуває 52,2 тисячі осіб (або  13 відсотків), які отримують пенсію в мінімальному розмірі, тобто 1638 гривень. Серед загальної кількості пенсіонерів продовжують працювати 91,3 тисячі осіб (22,6 відсотка).
 — Скажіть, будь ласка, чи зміниться розмір пенсії, якщо основний розмір пенсії перевищує величину прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність?
 — Відповідно до статті 28 Закону за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і
30 років жінкам (а для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року відповідно понад 25 і 20 років) розмір пенсії за віком, обрахований від стажу та заробітної плати, збільшується на 1 відсоток, але не більше як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком.
 До прикладу, жінці призначено пенсію в 2015 році з врахуванням страхового стажу 40 років. Її основний розмір пенсії, обрахований від стажу і заробітної плати, становить 2500 гривень. При зміні величини прожиткового мінімуму до 1638 гривень доплата за 10 років понаднормативного стажу буде складати 163,8 гривні (1638,00 * 10 відсотків), підвищення становитиме 7,40 гривні (163,80 –156,40).
Для непрацюючих пенсіонерів, у яких основний розмір пенсії вище величини прожиткового мінімуму та відсутні надбавки, підвищення, збільшення пенсійної виплати з 1 грудня 2019 року відбудеться лише за рахунок збільшення доплати за понаднормативний стаж, оскільки її розмір буде обчислено від нової величини прожиткового мінімуму 1638 гривень. Доплата за 1 рік понаднормового страхового стажу зростає на
0,74 гривні (з 15,64 до 16,38 гривні).
 — Чи отримають в грудні підвищення до пенсії пенсіонери, яким з 1 липня 2019 року встановлено пенсію в розмірі 2000 гривень?
— Пенсіонерам, які мають страховий стаж понад 30 років жінки та 35 років чоловіки,та розмір їхньої пенсії з урахуванням передбачених законодавством надбавок та підвищень (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) становить менше 2000 гривень, встановлюється доплата, і пенсійна виплата має становити 2000 гривень.
 Наведу такий приклад: жінка при наявності 38 років страхового стажу отримувала пенсійну виплату в розмірі 2000 гривень:
1750 гривень — розмір пенсії, обчислений від стажу і заробітку;
125,12 гривні — доплата за 8 років понаднормативного стажу (1564 х 8 відсотків);
124,88 гривні — доплата до 2000 гривень.
Після перерахунку з 1 грудня розмір пенсії не зміниться, оскільки на суму підвищення (5,92 гривні) просто зменшиться розмір доплати до 2000 гривень;
1750 гривень — розмір пенсії, обчислений від стажу і заробітку;
131,04 гривні — доплата за 2 роки понаднормативного стажу (1638 х 8 відсотків);
118,96 гривні — доплата до 2000 гривень.
Довідково: доплату до 2000 гривень з 1 липня 2019 року отримують 134,9 тисячі пенсіонерів (33 відсотки).
 — Ольго Сергіївно, чи підвищились розміри пенсій в осіб з інвалідністю внаслідок війни?
 — З 1 грудня 2019 року зазначеній категорії ветеранів також проведено перерахунок пенсій, виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму, і їх розмір для осіб з інвалідністю внаслідок війни становить:
 — 1 групи — 10647 гривень (1638,00*650 відсотків) — збільшено на 481 гривню;
 — 2 групи — 8599,5 гривні (1638,00*525 відсотків) — збільшено на 388,50 грн.;
 — 3 групи — 5896,80 грн. (1638,00*360%) — збільшено на 266,40 гривні.
Для учасників бойових дій розмір мінімальної пенсійної виплати становить 165% відсотків від величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а це з 1 грудня — 2702,7 гривні.
Хочу зазначити, що для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ і ІІІ груп із числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше, встановлюється щомісячна державна адресна допомога до мінімальної пенсійної виплати в розмірі 650 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто до 10647 гривень.
 Довідково: на обліку в головному управлінні перебуває 4,5 тисячі осіб з інвалідністю війни та 5,4 тисячі учасників бойових дій.
 — Скажіть, будь ласка, чи змінилися розміри пенсій учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи?
 — З 1 грудня 2019 року пенсії ліквідаторів, обчислені в розмірі відшкодування фактичних збитків, з урахуванням всіх підвищень і доплат, не повинні бути нижчими:
 — для осіб з інвалідністю І групи — 285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, або це 4668,30 гривні (плюс 210,90 гривні;
 — ІІ групи — 255 відсотків або це 4176,90 гривні (плюс 188,70 гривні);
 — ІІІ групи — 225 відсотків або це 3685,50 гривні (плюс 166,50 гривні).
 До пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС призначається додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю. Це підвищення встановлюється в твердих розмірах від 56,94 до 474,50 гривні і при зміні величини прожиткового мінімуму не перераховується.
 Не перераховуються також з 1 грудня пенсії військовослужбовцям та військовозобов’язаним, які були призвані на військові збори, та брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних випробувань, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження військової служби (військових зборів) і внаслідок цього стали особами з інвалідністю.
 Довідково: на обліку в головному управлінні перебуває 5 тисяч осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, з них — 1,3 тисячі осіб з інвалідністю.
 — Ольго Сергіївно, чи відбулося збільшення розмірів пенсій у зв’язку з втратою годувальника у вдів загиблих (померлих) військовослужбовців?
 — Згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника не може бути нижчим двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на кожного непрацездатного члена сім’ї.
 Отож, з 1 грудня з урахуванням нового прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб зазначена мінімальна виплата зросла на 148 гривень і становить 3276 гривень (1638 гривень х 2).
 Довідково: на обліку в головному управлінні перебуває 4,8 тисячі вдів загиблих (померлих) військовослужбовців
 — Ольго Сергіївно, розміри яких надбавок та підвищень для ветеранів війни перераховано з 1 грудня?
 — Хочу зауважити, що перерахунку підлягали ті надбавки і підвищення, розміри яких визначаються у відсотках від величини прожиткового мінімуму.
Виходячи з нової величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 1638 гривень, перераховано розміри надбавок та підвищень:
 — ветеранам війни та членам їхніх сімей (10-50 відсотків прожиткового мінімуму);
 — жертвам нацистських переслідувань (25-50 відсотків прожиткового мінімуму);
 — пенсії за особливі заслуги перед Україною (20-40 відсотків прожиткового мінімуму);
 — державної соціальної допомоги на догляд особам з інвалідністю війни (15– 100 відсотків прожиткового мінімуму);
 — надбавок на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (50 відсотків прожиткового мінімуму на кожного утриманця).
Звертаю увагу, що у разі, якщо в складовій пенсійної виплати є зазначені надбавки та підвищення, вони перераховуються у зв’язку із зміною величини прожиткового мінімуму незалежно від факту роботи особи.
 — А які надбавки не підлягають перерахунку при зміні соціальних стандартів?
 — У зв’язку з тим, що деякі надбавки та підвищення не залежать від величини прожиткового мінімуму, а визначаються окремими урядовими постановами, з 1 грудня 2019 року залишились незмінними:
 — підвищення дітям війни (66,43 гривні);
 — підвищення реабілітованим (54,40 гривні) та членам їхніх сімей (43,52 гривні);
 — надбавки на догляд (50 гривень);
 — надбавки на утриманців згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (150 гривень);
 Довідково: отримують надбавку до пенсії як діти війни 75,7 тисячі осіб, як реабілітовані та члени їхніх сімей — 636 осіб.