Надрукувати
Категорія: Економіка
Перегляди: 303

Пріоритетні заходи 2020: промисловий пакет.

Голова Союзу промисловців і підприємців Хмельницької області Іван Дунець як член правління Українського союзу промисловців і підприємців узяв участь у спільному засіданні Антикризової ради громадських організацій України (понад 80 організацій) та Правління УСПП.

Учасники засідання заслухали інформацію голови Антикризової ради, президента УСПП Анатолія Кінаха, а також членів Антикризової ради і членів правління УСПП про стан соціально-економічної ситуації в країні, проблемні питання та пропозиції.
Виступаючі відзначили спад промислового виробництва і помітне зростання негативного сальдо у зовнішній торгівлі. Відмітили, що замість кредитування реального виробництва банки розміщують кошти у вигідні для них депозитні сертифікати НБУ та облігації державної позики.
Інтеграція України в світовий економічний простір відбувається в напрямку поступового закріплення за країною статусу постачальника сировини та низькотехнологічних товарів. Наголосили, що зазначені фактори на тлі триваючої депопуляції негативно позначаються на ринку праці. Грошово-кредитна політика Національного банку та боргова політика уряду останніх років унеможливлює використання потенціалу банківської системи для фінансування реального сектору економіки і розвитку виробництва. Оратори запитували: у який спосіб уряд досягатиме заявлених цілей: зростання економіки на 40 відсотків та створення 1 мільйона робочих місць протягом наступних 5 років?
У ході засідання, на основі аналізу суперечливих тенденцій у розвитку вітчизняної економіки, узагальнено вимоги та пропозиції щодо пріоритетів поліпшення ділового середовища і створення передумов для промислового підйому. На цьому представницькому форумі затверджено Платформу економічного патріотизму, яка називається «Пріоритетні заходи 2020: промисловий пакет». Вона направлена на формування сучасної промислової політики, підвищення ефективності державного управління, необхідність збалансованої податкової політики, створення сприятливого інвестиційного клімату, підтримку експорту, в тому числі реанімування експорту складної продукції, визначення пріоритетних галузей економіки, підвищення рівня використання наявних виробничих потужностей, доступ до фінансових ресурсів, необхідність розробки стратегії інноваційного розвитку, стимулювання розвитку внутрішнього ринку, удосконалення процедур публічних закупівель, забезпечення реального сектору економіки якісними трудовими кадрами та інше...
Учасники засідання наголосили на необхідності об’єднання зусиль влади і бізнесу для того, щоб прискорити прийняття зазначених в цьому документі ініціатив, які вкрай потрібні для виробничого та інвестиційного роз-
витку держави. Також прийнято рішення щодо необхідності надіслати центральним органам державної влади документ «Пріоритетні заходи 2020: промисловий пакет» та вимагати від парламенту і уряду активізувати впровадження сучасної індустріальної політики.