Метою Програми підтримки підприємництва, розрахованої на 2022-2025 роки, є визначення комплексу заходів, виконання яких сприятиме подальшому динамічному розвитку підприємництва у Хмельницькій міській територіальній громаді в напрямах, які відповідають пріоритетам соціально-економічного розвитку територіальної громади, підвищенню ефективності діяльності підприємницьких структур з урахуванням існуючого природно-ресурсного, економічного та кадрового потенціалів.

Створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва, стимулювання ділової ініціативи, зміцнення позицій малого та середнього бізнесу розглядається міською владою як першочергові цілі.
Пріоритетними завданнями Програми є: 

  • розвиток інноваційної інфраструктури;   
  • посилення ринкових позицій підприємництва та підтримка виходу місцевих підприємств на зовнішні ринки;   
  • розширення доступу суб’єктів підприємництва до фінансових ресурсів;   
  • популяризація ідей підприємництва та підтримка місцевих виробників;   
  • розвиток молодіжного підприємництва та підтримка підприємців-початківців;   
  • забезпечення конструктивного діалогу з питань ведення підприємницької діяльності;   
  • сприяння інноваційному розвитку аграрного сектору.
     

Загалом на фінансування заходів щодо виконання завдань Програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади впродовж чотирьох років планується спрямувати 53680,0 тис. грн.
 Програма розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки