У Міністерстві освіти і науки розповіли розповіли деталі щодо зарахування до шкіл українських дітей, які зараз навчаються за кордоном. В МОН наголосили, що українські школи не можуть безпідставно відмовити у зарахуванні таких дітей.

Зарахування до шкіл можливе за заявою одного з батьків або законних представників, яку можна, зокрема, подати електронною поштою. Дитину можуть зарахувати до школи, де вона навчалась, або до будь-якої на вибір батьків, опікунів чи законних представників. Результати навчання зараховують на підставі інформаційної довідки. Зараховують предмети, які є у навчальному плані як української, так і закордонної школи.
За відсутності інформаційної довідки, дитина може скласти річне оцінювання з усіх предметів до початку або впродовж навчального року. Із тих предметів, які дитина не вивчала [українська мова, література, історія України тощо], вона має право скласти річне оцінювання та бути переведною до наступного класу. Річне оцінювання може проводитися до початку навчального року або протягом першого семестру. Форму проведення оцінювання [дистанційно чи очно] обирає заклад освіти.
В інформаційній довідці можуть бути зазначені:

  • особиста інформація учня [ім’я, прізвище, дата і місце нароження];
  • назва навчального закладу та період навчання, клас;
  • перелік предметів із зазначенням кількості годин, перелік тем;
  • результати навчання, система оцінювання;
  • дата видання, печатка, підпис.

Таку довідку зберігають в особовій справі учня. Переведення здійснюється у звичайному порядку, якщо дитина навчалася за кордоном та/або в українській школі дистанційно; в Міжнародній українській школі або закладі-партнері; за сімейною формою навчання або на екстернаті в будь-якій школі.
Якщо дитина здобула базову/повну загальну освіту за кордоном і отримала відповідні документи – вони визнаються законодавством України. Якщо дитина, перебуваючи за кордоном, навчалася в ліцензованому українському закладі освіти [зокрема дистанційно та екстерном], вона отримує свідоцтво про здобуття певного рівня загальної середньої освіти єдиного державного зразка України. Якщо дитина не отримала документ про здобуття освіти, вона може скласти підсумкове річне оцінювання в одному з українських закладів освіти екстерном і отримати документ про освіту українського зразка.
Наприклад, у школах за кордоном замість фізики та хімії може бути загальний предмет Science або інші. Такі предмети зарахують, якщо в довідці буде перелік тем, які вивчала дитина. Якщо ні, тоді дитина складе оцінювання з цих предметів. Документи закордонних тестувань для вступу не є документами, що засвідчують проходження навчання, а потрібні для конкурсної участі на зарахування до закладів вищої освіти.
Тест для вступу в українські виші [НМТ] також можна скласти, перебуваючи за кордоном. Оцінювання проводять із тих предметів, яких не було у школі за кордоном. Аби визначити, з яких дисциплін необхідно його скласти, варто порівняти програми навчання. Винятком можуть бути предмети за вибором.
В Міністерстві освіти уточнили, що для кожного класу будуть різні предмети, зазвичай це українська мова та література, історія України та географія України. Окремо у відомстві наголосили, що школа не може відмовити у зарахуванні дітей. Потрібні предмети до зарахування школярі можуть скласти додатково та продовжити навчання в Україні.