Проблематиці доступності та рівного доступу до освітніх послуг студентів і школярів з особливими потребами була присвячена Друга все- українська науково-практична конференція на тему «Навчання і виховання в інклюзивному освітньому просторі: теорія та практика», яка відбулася нещодавно в обласному центрі з ініціативи Хмельницького інституту соціальних технологій університету «Україна» за підтримки представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в нашій країні.

Участь у конференції взяли понад вісімдесят науковців та практиків з багатьох навчальних закладів країни, які займаються з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами та вивчають їхні проблеми. Про ґрунтовність цього наукового зібрання переконливо свідчила вимоглива атмосфера дискусій, які відбувалися в ході її пленарного та секційних засідань, чому сприяла й змістовна підготовча робота оргкомітету, який до її початку випустив збірник тез тематичних доповідей понад п’ятдесяти учасників конференції.
Слід зазначити і те, що завдяки сучасним інтернет-технологіям частина доповідачів виступили на ній по скайпу, ставши повноцінними учасниками. Відрадно, що проведенню конференції сприяли Хмельницька обласна та міська ради, а представники їх міського та обласного департаментів освіти і науки, управлінь праці та соціального захисту, обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів, новоствореного інклюзивного ресурсного центру та низки спеціалізованих освітньо-виховних закладів також взяли активну участь в її роботі. Цікавими були доповіді доктора педагогічних наук, директора Хмельницького інституту соціальних технологій Михайла Чайковського, доктора соціологічних наук Олени Дідкової-Фаворської з Житомира, доктора філософських наук Наталі Барни, доктора педагогічних наук Сослана Адирхаєва, доктора юридичних наук Лесі Миськів, кандидата педагогічних наук Олени Осмоловської з Києва, кандидата педагогічних наук Ольги Тельної з Харкова, інших науковців і практиків.
По-особливому тепло був сприйнятий виступ на конференції по скайпу голови громадської організації «Зелений хрест» Олександра Волошинського зі Львова, який познайомив з багаторічними надбаннями своєї організації стосовно соціальній адаптації осіб з інвалідністю. Не менш цікавими були й презентаційні виступи директора Центру комплексної реабілітації «Родинний затишок» Антоніни Корчинської з обласного центру, директора Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Лідії Нікітюк та директора Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи №33, кандидата педагогічних наук Галини Воробель. До речі, серед студентів ХІСТ нині чимало випускників цієї унікальної школи.
«Не секрет, що за останні роки в нашій державі проблематиці рівного доступу до освіти дітей та молоді з особливими потребами почали приділяти немало уваги, – підсумував роботу конференції директор інституту, професор Михайло Чайковський. – Проте метою нашої конференції було не лише обговорення цієї актуальної проблеми, а й визначення загальної стратегії її розв’язання у реалізації принципів інклюзивної, тобто доступної та інтегрованої освіти, у вдосконаленні змісту і форм соціальної, педагогічної та психологічної роботи з особами, що мають особливі потреби. Університет «Україна» в державі, а наш інститут на теренах нашого краю фактично були першими вишами, які підійшли до розв’язання цих проблем по-державному якраз на рівні вищої школи, тож нині прагнемо поширювати свій досвід, об’єднувати всіх небайдужих у здійсненні цієї надзвичайно важливої справи».