Нещодавно у сесійній залі Хмельницької обласної ради відбулися урочистості з нагоди відзначення переможців ХІV обласного конкурсу науково-дослідних робіт за 2019 рік. Нині це найпрестижніший конкурс нашого краю, заснований облрадою, який мотивує виші Хмельниччини, окремих науковців на досягнення в науковий царині. Переконливі здобутки в цьому неформальному суперництві цьогоріч продемонстрував Хмельницький інститут соціальних технологій університету «Україна».

Прокоментував участь науковців вишу в конкурсі його директор, професор, доктор педагогічних наук Михайло Чайковський:
– Вважаю здобутки нашого інституту в цьому конкурсі не лише вагомими, але й досить показовими, хоч ми беремо участь у ньому лише другий рік поспіль. – Адже науковці вишу посіли перше місце в чи не найпрестижнішій номінації «Монографія» за колективну монографію «Теоретико-методологічні засади впровадження інклюзії в закладах освіти», що є своєрідним підсумком нашої багаторічної науково-дослідницької та практичної роботи. Нагадаю, що саме наш виш практично з перших днів свого існування розпочав свою цілеспрямовану роботу в цьому напрямку, перетворившись нині у своєрідний науково-практичний плацдарм впровадження інклюзії в освітянській галузі нашого краю. А це відтинок часу, який охоплює ціле двадцятиріччя, яке, до речі, ми відзначаємо цьогоріч. Тобто увесь цей час ми не лише вивчали та впроваджували практичний досвід інклюзії, виходячи з тих методик, які розробляли наші колеги з інших вишів, і насамперед університету «Україна», запозичуючи, зокрема, й іноземний досвід, а самі успішно створювали власну науково-практичну базу. Та й усі автори цієї колективної монографії є науковцями-практиками і теми наукових статей, що до неї увійшли, базуються на їхніх розробках, що лягли в основу дисертаційних робіт, власних монографічних узагальнень тощо. Тож цілком закономірно, що наша колективна монографія відзначена як ґрунтовна теоретико-методологічна праця, що має неабиякий соціальний ефект, оскільки містить результати докторських та кандидатських досліджень, присвячених розробці теорії та новітніх технологій впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти.
На мій погляд, особливо цінними є матеріали монографії, зокрема, щодо теоретико-методологічних засад соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому просторі, педагогічно-організаційних умов соціальної адаптації студентів з особливими освітніми потребами та педагогічних умов формування готовності у майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі. Не менш важливим у ній є аналіз методик розвитку розумової працездатності студентів з дитячим церебральним паралічем у корекційно-реабілітаційному процесі та організаційно-діяльнісної моделі психологічного супроводу розвитку особистості студента з особливими освітніми потребами та умов адаптації молодших школярів з особливими освітніми потребами до навчання в загальноосвітній школі. Словом, це ще одне переконливе досягнення наших науковців лише підтверджує той факт, що наш виш системно працює над дослідженням та впровадженням інклюзії в закладах освіти впродовж багатьох років і спроможний нині ефективно пропонувати свій досвід освітянській галузі не лише нашого краю, але й країни загалом.
Варто відзначити, що ця знакова колективна монографія Хмельницького інституту соціальних технологій університету „Україна” створена якраз за науковою редакцією професора М. Є. Чайковського. У складі її авторського колективу – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії Л. С. Кравчук, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи М. В. Деркач, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи О. В. Польовик, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри інформаційної справи та економічних дисциплін Ю. І. Лучко, старший викладач кафедри інформаційної справи та економічних дисциплін О. О. Добровіцька.
Також заохочувальними дипломами конкурсу відзначена науково-дослідницька робота “Соціально-психологічна діяльність психолога в соціономічній сфері” під керівництвом Н. В. Волинець. У складі вже цього колективу науковців: С. М. Кондратюк, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології та соціальної роботи, Л. В. Левицька, кандидат психологічних наук та І. В. Войціх, кандидат педагогічних наук, доценти цієї кафедри.
Під час церемонії нагородження, яка відбувалася якраз на День вишиванки, усі науковці-переможці вишу не могли не захоплювати своїм оптимістичним креативом та різноманітністю своїх вишуканих національних строїв, що також є символічним штрихом до їхнього колективного портрета…