Медико-демографічна ситуація, що склалась останнім часом на Хмельниччині, свідчить про незадовільний стан здоров’я населення. Низька народжуваність порівняно з високим рівнем смертності, високий рівень поширеності хронічних неінфекційних захворювань, ковід, війна і, як наслідок, спостерігаємо постійне зменшення чисельності населення області. На цьому тлі особливо доречним стало би прийняття програми громадського здоров’я. Дотримання вимог цієї програми, переконана моя співрозмовниця Наталія Ткачук, заступниця генерального директора Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, допоможе змінити ситуацію.

–  Які факти, Наталіє Євгенівно, можуть стати аргументом для прийняття цієї програми?
–  Суть такої програми полягає у серйозній профілактичній роботі. Неінфекційні захворювання, а це –  новоутворення, діабет, рак, серцево-судинні захворювання, хронічні хвороби органів дихання зумовлюють понад 2/3 загальної захворюваності та майже 86 відсотків смертей в Україні. А профілактика неінфекційних захворювань у 2,7 раза менш затратна, ніж лікування хворих. І здоровий спосіб життя, за який маємо агітувати населення, у 5 разів ефективніший, ніж лікувально-діагностична робота, пов’язана зі збереженням та зміцненням здоров’я населення. В структурі померлих від новоутворень значну частку займають злоякісні новоутворення молочної залози. І тенденція до «омолодження» раку молочної залози спостерігається у жінок 20-39 років. У віковій групі 65-69 років захворюваність, у порівнянні з минулими роками також зростає.
– Крім того, як відомо, зростає кількість хворих на інфекційні захворювання, –  вірусні гепатити В та С, туберкульоз, інші.
–  І справді, у різних країнах світу вірусним гепатитом інфіковані сотні мільйонів людей, що значно перевищує кількість ВІЛ-інфікованих. Офіційна реєстрація хронічного вірусного гепатиту В та С в Україні розпочата лише в 2010 році. За ступенем негативного впливу на здоров’я населення та масштабами захворюваності вірусні гепатити в Україні займають домінуюче місце в структурі інфекційної патології. Вірусні гепатити є основною причиною цирозів печінки та гепатоцелюлярних карцином. Туберкульоз також серйозна проблема. До речі, ВООЗ передбачила низку заходів для зниження рівня смертності від туберкульозу на 90 відсотків до 2030 року і зниження захворюваності на
80 відсотків у порівнянні з 2015 роком.
 – А коли варто розпочати займатися профілактикою захворювань, на якій робите акцент?
– Насправді – з першого року життя. Наприклад, нераціональне вигодовування в ранньому віці призводить до порушення росту та інтелектуального розвитку, появи в подальшому захворювань у підлітків і дорослих. В Україні склалася така ситуація, що наукові дослідження значно відстають від потреб практичної медицини, а існуючі рекомендації з вигодовування дітей далеко не завжди ґрунтуються на об’єктивних показниках і часто носять суперечливий характер. Проте вигодовування дітей першого року життя материнським молоком – найбільш оптимальний вид харчування, оскільки за своїми властивостями це унікальний продукт. І ще один приклад. Чомусь більшість дорослих вважає, що щеплення необхідне лише дітям, шо імунітет, набутий в результаті вакцинації, зберігається на все життя. Тож значна частина дорослого населення ігнорує щеплення, бо вважає, що не захворіють. Але вакцинація потрібна й дорослим.
Загалом питання громадського здоров’я потребує широкої системної діяльності – створення інформаційних баз даних, обміну інформацією в режимі реального часу; навчання та залучення медичних працівників закладів охорони здоров’я усіх рівнів.  Ці та багато інших чітких завдань, передбачених у Програмі підтримки громадського здоров’я в області  допоможуть підвищити рівень проінформованості населення, ефективно працювати в кожному з проблемних напрямів. Вислів про те, що краще хворобі запобігти, ніж лікувати, набуває нині особливого значення. Про це свідчить і підписаний Президентом 6 вересня цього року Закон України «Про систему громадського здоров’я».