У ре­ані­ма­ції Львівсь­кої об­ласної ін­фекцій­ної лі­кар­ні у важ­ко­му ста­ні пе­ре­бу­ває 48-річ­ний чо­ло­вік, у яко­го грип спро­во­ку­вав важ­кі ус­клад­нення — ура­жен­ня го­лов­но­го моз­ку і дво­біч­ну пнев­мо­нію. Па­ці­єнт без сві­до­мос­ті, лі­ка­рі бо­рють­ся за його жит­тя.

Лише за один день у хірургічному відділенні КНП «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» проводять понад сотню перев’язок поранених. Їхнє лікування та реабілітація — справа честі кожного: лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу.

Це не просто оновлення урологічного відділення — це крок до поліпшення життя та здоров’я кожного пацієнта. Адже 400 людей щорічно тут лікуються від кам’яної хвороби, 1300 отримують ендоскопічні втручання. І найважливіше, що зараз трансплантація органів стала доступною нашим співгромадянам, які лікуються в обласній лікарні.

Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування надає в тимчасове користування засоби реабілітації особам похилого віку та особам з інвалідністю та іншим окремим категоріям, які за станом здоров’я їх потребують.

Ад­мі­ніс­тра­ція лі­кар­ні, що в міс­ті Кам’янець­-По­діль­ський, бо­реть­ся за без­пе­ку та ком­фор­тне пе­ре­бу­ван­ня міс­тян на те­ри­то­рії лі­кар­ні. То­му, пер­шо­чер­го­ви­ми ді­ями бу­ло вста­нов­лення ка­мер спос­те­ре­жен­ня та про­ве­де­но ос­вітлен­ня всі­єї те­ри­то­рії.