Оновлена інформація, яку озвучили на брифінгу Міноборони України 23 грудня 2021 р. про значне розширення спеціальностей, за якими на військовий облік військовозобов’язаних беруться жінки.

🔸 Юридичні аспекти. Перелік спеціальностей, відповідно до яких жінки беруться на облік військовозобов’язаних, затверджувався постановою КМУ. Наразі (станом на 22.12.2021) відповідно до інформації на сайті ВРУ, постанова КМУ від 14 жовтня 1994 року №711 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік” є чинною та передбачає такий перелік спеціальностей, які є спорідненими з військово-обліковими спеціальностями та відповідно до яких жінки беруться на військовий облік (https://legal100.org.ua/.../upl.../2021/12/zhinki-spisok.png)
🔸 Наведений перелік був вичерпним. Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку” (законопроєкт 3553), відповідальність за ведення такого переліку перекладалася з КМУ на Міноборони. Про будь-які інші зміни не йшлося.
🔸 Наразі видання, що спеціалізуються на кадрових питаннях, поширюють інформацію про набуття чинності наказом Міноборони від 11.10.2021 р. № 313 “Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних”. Станом на 23.12.2021 цей наказ вже опубліковано на сайті Міноборони  https://www.mil.gov.ua/con.../mou_orders/mou_2021/313_nm.pdf
🔸 Відповідно до наказу, перелік спеціальностей та професій, за якими жінки беруться на військовий облік, дуже розширюється. Так, до таких спеціальностей будуть належати, зокрема, право, фінанси, хімія, метрологія, фізика, астрономія, готельно-ресторанна справа, залізничний транспорт тощо. Серед професій додалися, наприклад, менеджери у виробництві води, робітники, що працюють під водою, менеджери (управителі) на пошті та зв’язку, службовці, що займаються сортуванням та доставкою пошти, фотографи, інспектори з пожежної безпеки тощо.
🔸 Зверніть увагу! Розширення переліку спеціальностей не означає, що жінок призиватимуть на строкову військову службу, адже відповідно до чинної ст. 15 ЗУ “Про військовий обов’язок і військову службу” на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, і старші особи, які не досягли 27-річного віку та не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Призов інших військовозобов’язаних здійснюється за мобілізацією або у випадку призову осіб офіцерського складу.
🔸 Не підлягатимуть взяттю на облік військовозобов’язаних жінки, які хоч і мають відповідну спеціальність та (або) професію, проте непридатні до виконання обов’язків за станом здоров’я або досягли граничного віку перебування в запасі — 60 років на час дії особливого періоду.
🔸 Правові колізії і практичне значення. Незважаючи на розширення переліку, порядок ведення обліку військовозобов’язаних, затверджений постановою КМУ від 7 грудня 2016 р. № 921 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF#Text), змін не зазнав. Відповідно до цієї постанови, взяттю на військовий облік військовозобов’язаних державними органами, підприємствами, установами та організаціями підлягають “жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-обліковими спеціальностями, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх придатності до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом”. Тобто цей НПА також потребує змін для уникнення колізій, оскільки тут все ще передбачено затвердження переліку саме КМУ, а не МОУ, що може створити проблеми в правозастосуванні у випадку відсутності необхідних змін.
🔸 Відповідно до цієї ж постанови, при прийомі на роботу у військовозобов’язаних перевіряються військово-облікові документи. Приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов’язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах.
Тобто роботодавці повинні будуть моніторити, хто з працівниць зобов’язаний перебувати на військовому обліку та проконтролювати, щоб такі працівниці стали на військовий облік. Окрім того, інформація про перебування особи на обліку перевірятиметься також при прийомі на роботу.
🔸 Відповідальність. За порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку (стаття 210 КУпАП) установлений штраф розміром 510-850 гривень (від 30 до 50 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян) і 850-1700 гривень (від 50 до 100 розмірів НМДГ) при повторному (протягом року) порушенні або якщо порушення вчинене під час дії особливого періоду. На роботодавців додаткові заходи відповідальності при виявленні порушень можуть покладати ТЦК та СП, а також Держпраці.
🔸 У випадку, якщо військовозобов’язаний ухиляється від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відповідно до ст. 337 Кримінального кодексу України може бути притягнутий до відповідальності у виді штрафу від 300 до 500 НМДГ (від 5100 до 8500 грн) або виправних робіт строком до 1 року.
🔸 Обов’язки військовозобов’язаних. Окрім можливості призову за мобілізацією, за загальним правилом військовозобов’язані мають виконувати також інші обов’язки, передбачені законодавством, наприклад, з’являтися за викликом до ТЦК та СП, проходити військові збори. Обов’язок проходження зборів, відповідно до оприлюдненої на брифінгу Міноборони інформації, буде поширюватись і на жінок, за відсутності підстав для надання відстрочки.
🔸 Відповідно до ЗУ “Про військовий обов`язок і військову службу”, жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).
🔸 Для повного розуміння наслідків розширення переліку професій та спеціальностей для жінок, які зобов’язані будуть перебувати на військовому обліку для осіб, які підлягатимуть постановці на військовий облік та роботодавців необхідно здійснювати моніторинг подальших роз’яснень Міноборони та ГШ ЗСУ.
Відповіді на актуальні запитання
❓Чи може військовозобов’язаний виїжджати за кордон?
👉Обмеження щодо виїзду за кордон застосовуються відповідно до ЗУ “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” лише щодо громадян, обізнаних з державною таємницею, або осіб, до яких у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід з умовою заборони виїзду за кордон — до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень. У випадку, коли громадянин засуджений за вчинення кримінального правопорушення — до відбуття покарання або звільнення від покарання.
Коли громадянин ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, установленому законом, — до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів. Якщо особа перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції — до припинення нагляду. За вказаних обставин особа обмежується в праві виїзду за кордон незалежно від наявності в неї статусу військовозобов’язаного.
До 2013 року, як пишуть профільні видання, існувала норма, що забороняє виїзд за кордон військовозобов’язаним чоловікам і жінкам, які не надали відповідний дозвіл із військових комісаріатів. Наразі така норма скасована.
Водночас, відповідно до ЗУ “Про військовий обов’язок і військову службу”, у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів із місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України — без дозволу відповідного керівника).
❓ Чи потрібно ставати на військовий облік жінці, яка має дітей?
👉Так, оскільки наявність дітей не є перешкодою для взяття на облік. Водночас відповідно до ЗУ “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, зокрема, такі військовозобов’язані: жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років, жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, до досягнення нею 23 років, а також громадяни (незалежно від статі), зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.
Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або які самостійно виховують дитину віком до 18 років, або на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю, що має будь-які види порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії II-III ступеня їх вираження відповідно до критеріїв установлення інвалідності дітям, затверджених Кабінетом Міністрів України, або дитина з інвалідністю, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років, можуть бути призвані на військову службу в разі їхньої згоди й тільки за місцем проживання.
Не підлягають призову (за відсутності добровільної згоди) також здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої і фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції.
❓ Чи потрібно ставати на облік особі, яка не працює за здобутою освітньою спеціальністю, що є в переліку (або є безробітною чи самозайнятою особою)?
👉 Так, оскільки наказ Міноборони передбачає перелік і спеціальностей, і професій, за наявності яких особи мають стати на військовий облік. Для виникнення обов’язку стати на військовий облік достатньо чогось одного.
❓ Якою буде процедура взяття на облік? Чи можна стати на облік за фактичним місцем проживання?
👉 Відповідно до брифінгу представників Міноборони (дивіться відео тут або тут) жінки, які мають професію або спеціальність, згадану в наказі МОУ, мають звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації із заявою про взяття на облік військовозобов’язаних. До заяви прикладаються копії: паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, свідоцтв про одруження та народження дітей (за наявності), довідки з місця роботи щодо займаної посади (за наявності) та документів про освіту. До заяви також додається фото розміром 3х4 см. Відвідування ТЦК та СП можливе з дотриманням усіх карантинних обмежень.
Після взяття на облік військовозобов’язані повинні в 7-денний строк подавати інформацію про зміни місця проживання, роботи, складу сім’ї тощо. Такі обов’язки визначені законодавством та не залежать від статі військовозобов’язаних.
❓ Чи можна буде стати на облік онлайн?
👉 Однією з вимог для взяття на облік є проходження ВЛК, що зробити онлайн неможливо, тому така форма взяття військовозобов’язаних на облік застосовуватися не буде.
❓ Куди можна звернутись у випадку виникнення проблем із взяттям на військовий облік?
👉 На своєму брифінгу МОУ оприлюднило такі контактні телефони: 093-823-07-70, 066-823-07-70, 068-823-07-70 (Whatsapp, Telegram, Viber).
Додаткова інформація з брифінгу МОУ. ФОПи не ведуть облік військовозобов’язаних, якщо мають осіб, які співпрацюють з ними на договірних засадах.
До кінця 2022 року ніякі санкції за порушення обліку військовозобов’язаних застосовуватися не будуть (як для військовозобов’язаних, так і для роботодавців), а всі, хто підлягає взяттю на облік, до кінця 2022 року мають час для виконання такого обов’язку. Строк може бути продовжений, але наразі питання про це є передчасним.
Відмова від проходження ВЛК буде підставою для застосування штрафних санкцій.
Для українок, які живуть за кордоном, узяття на облік буде здійснюватись у консульських установах.
Наразі на військовому обліку перебуває більше 10 тис. жінок, кількість жінок, які будуть узяті на облік, невідома.