— Які пільги передбачені законодавством для членів сімей загиблих добровольців?
— Пільги сім’ям померлих (загиблих) встановлюються ст.15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Вони включають:
безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
безоплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);
50% знижка квартплати в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 м2 загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 м2 на сім’ю);
50% знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання. Площа житла при розрахунках плати за опалення визначається аналогічно. Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 50% знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 м2 на кожну особу та 21 м2 на сім’ю);
50% знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
50% знижка абонентської плати за користування квартирним телефоном;
безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
позачерговий безоплатний капітальний ремонт власних жилих будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир;
щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі ліквідації підприємства, установи, організації;
позачергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок житлової площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій. Житлову площу мають надавати протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;
першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;
позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома.
Цими пільгами можуть скористатися всі сім’ї померлих (загиблих) добровольців і тих, хто пропав безвісти в АТО. Сукупний дохід родини при призначенні пільг тепер не враховується, адже 2 лютого 2016 року Верховна Рада України внесла відповідні зміни до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Членам сім’ї загиблого в АТО військово-службовця чи добровольця за рахунок коштів державного бюджету призначається і виплачується одноразова грошова допомога у зв’язку із загибеллю (смертю) члена сім’ї. Її розмір становить 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (689000 грн.).
Члени сім’ї загиблого (у т. ч. добровольця, волонтера) не сплачують прибутковий податок з пенсії, відповідно до Податкового кодексу України. Також вони звільняються від сплати прибуткового податку з отриманої ними благодійної допомоги.
Ці особи також мають право на призначення пенсії по втраті годувальника в порядку та на умовах, визначених законом.