Відповідно до Закону України “Про відпустки” від 15 листопада 1996 року № 504/96 (надалі – Закон № 504) інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи – 26 календарних днів (стаття 6 Закону № 504). У перший рік роботи на підприємстві інвалід має право за своїм бажанням одержати щорічну відпустку повної тривалості в зручний для нього час до настання шестимісячного терміну безперервної роботи (стаття 10 Закону № 504).

Крім цього, інвалід може взяти додаткову відпустку без збереження заробітної плати тривалістю: I і II групи – до 60 календарних днів щорічно. До того ж, працівники-інваліди, які вже тривалий час працюють на підприємстві, за своїм бажанням мають право піти у щорічну відпустку в зручний для них час (частина 13 статті 10 Закону № 504).
   Окрім цього, інвалід, який не досяг пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітний. Рішення про визнання інваліда безробітним і взяття його на облік для працевлаштування приймається центром зайнятості за місцем проживання інваліда на підставі поданих ним рекомендації медико-соціальної експертної комісії та інших передбачених законодавством документів. 
Звільнення працівника з інвалідністю за ініціативою адміністрації, переведення на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком МСЕК стан його здоров`я перешкоджає виконанню ним професійних обов`язків, загрожує здоров`ю і безпеці праці інших осіб або коли продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню стану здоров`я особи. (Закон України  «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», стаття 17).
Що стосується страхових внесків до Фонду з тимчасової непрацездатності, то інваліди-працівники підприємств і організацій УТОГ і УТОС незалежно від суми отриманого доходу платять їх у зниженому розмірі – 0,25%. Ставка внесків до Пенсійного фонду, які роботодавці зобов’язані нараховувати на ФОП інвалідів, встановлена в розмірі 4% (абз. 5 п. 1 ст. 4 Закону України від 26.06.97 р. № 400/97-ВР «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»). Та на думку Пенсійного фонду (лист від 07.03.2007 р. № 3855/03-30), внески за ставкою 4% на ФОП інвалідів мають право нараховувати лише юридичні особи. Приватні підприємці в цьому випадку застосовують загальну ставку 33,2%.