9 лютого цього року Президент України Петро Порошенко підписав зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування», які, власне, і прояснили деякі питання щодо статусу старости села, селища.

Так, зокрема, тепер знаємо, що ж таке «старостинський округ». А це — частина території об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України  «Про добровільне об’єднання територіальних громад», на якій розташовані один або декілька населених пунктів (сіл, селищ), крім адміністративного центру об’єднаної територіальної громади, визначена сільською, селищною, міською радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою.
Щодо старости, про що йдеться у статті 14-1 Закону «Про місцеве самоврядування», то він є виборною посадовою особою місцевого самоврядування; обирається жителями села, селища (сіл, селищ), розташованого на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі; повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації; строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить п’ять років, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
Останнє, до речі, цікавить багатьох. Бо, чого гріха таїти, не всі обранці виправдали довіру людей, а дехто переміг з перевагою лише  кілька голосів, тож, ясна річ, до таких старост передусім прискіплива увага. У яких же випадках їхні повноваження можна припинити достроково. Стаття 79-1 гласить:
«1. Повноваження старости припиняються достроково у разі:
1) його звернення з особистою заявою до сільської, селищної, міської ради про складення ним повноважень старости;
2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
3) набуття громадянства іншої держави;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
7) його смерті;
8) відкликання з посади за народною ініціативою.
 2. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням сільської, селищної, міської ради, якщо він порушує  Конституцію  або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради».
І найголовніше — староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному  Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», з особливостями, передбаченими частинами четвертою і п’ятою цієї статті, не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.
Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше:
1) 10 осіб для відкликання старости села;
2) 15 осіб для відкликання старости селища.
На підтримку пропозиції про відкликання старости має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою (тут і вище виділення ред.).
Рішення про дострокове припинення повноважень старости у зв’язку з його відкликанням за народною ініціативою приймається за поданням територіальної виборчої комісії відповідною сільською, селищною, міською радою більшістю голосів від її загального складу.