Відсьогодні набрав чинності Закон України № 224-ІХ «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності  за порушення правил перевезення дітей».

Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
1) статтю 121 після частини дев’ятої доповнити двома новими частинами такого змісту:
«Порушення правил перевезення дітей —  тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною десятою цієї статті, —  тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
У зв’язку з цим частину десяту вважати частиною дванадцятою;
2) у частині першій статті 222 слова та цифри «частини перша, друга, третя, п’ята, шоста і восьма статті 121» замінити словами та цифрами «частини перша, друга, третя, п’ята, шоста, восьма, десята і одинадцята статті 121».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ. м. Київ, 29 жовтня 2019 року. № 224-ІХ.