ОВЕН (21.03-20.04).
Хорошi часи не можуть тривати вiчно. I зараз належить пройти перевiрку на мiцнiсть, здатнiсть тримати удар i зробити все можливе для збереження стабiльностi. Не кращий час для прояву активностi. У понедiлок немає обмежень, покваптеся зробити те, що у вас на порядку денному. Несподiванi повороти подiй сприятливi. З четверга i до кiнця тижня займайтеся нагальними справами. Все, що вiдбудеться, зажадає вiд вас уваги, турботи i великих витрат сил. У складних обставинах є можливiсть знайти нових друзiв.
Сприятливi днi: 28; несприятливi: 25.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05).
Ваша витривалiсть, наполегливiсть i витримка допоможуть не тiльки вам, але й найближчому оточенню протистояти проблемам. Ви не втратите за жодних обставин твердого грунту пiд ногами. Але небезпека чатує на вас у сферi почуттiв, де можуть бути свої спокуси та iлюзiї. Намагайтеся дiяти рацiонально i з основними планами тижня впоратися до четверга. Вихiднi краще провести вдома, дотримуючись звичного ритму i розпорядку життя.
Сприятливi днi: 27; несприятливi: 29.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06).
Вас може глибоко зачепити якась iнформацiя, але прагнiть демонструвати оптимiзм, спокiй - вiд вашого настрою багато в чому залежить хiд справ в найближчому оточеннi. Поїздки плануйте тiльки на першу половину тижня. Друга зажадає вiд вас хорошої реакцiї на все, що вiдбувається. Надихайтеся самi i надихайте навколишнiх на пошук креативних рiшень в подоланнi труднощiв. Подiї цього тижня позначать для вас новi умови i групу пiдтримки, з якою ви почнете наполегливо i наполегливо рухатися до своїх цiлей через кiлька тижнiв.
Сприятливi днi: 26, 28; несприятливi: 23.

РАК (22.06-22.07).
Вам доведеться вiдчути новий ритм життя, коли все навколо приходить в активну взаємодiю, а iнодi - i зiткнення. Вiд взаєморозумiння в дiловому i особистому партнерствi зараз залежить багато чого. Iнiцiативою в рiшеннi виникаючих питань ви можете поступитися, але реальнi зусилля по збереженню стабiльностi доведеться робити, як завжди, вам. З четверга зосередьте увагу на сiмейних iнтересах i цiнностях. Опiка, пiдвищена увага до членiв сiм’ї будуть зовсiм не зайвими. «Мiй будинок - моя фортеця» - це, як нiколи, актуально.
Сприятливi днi: 24; несприятливi: 25.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Прийшов час розкрити потенцiал своїх сил i здiбностей. Можливо, умови для самовираження вас можуть не зовсiм влаштовувати або вам доведеться узяти на себе велике додаткове навантаження. Але саме зараз формуються перспективи на тривалий термiн. Цей тиждень i наступний - один з визначальних перiодiв в поточному роцi. Шукайте союзникiв, об’єднуйте досвiд. Не поспiшайте нiчого мiняти в особистому життi, цiнуйте те тепло, яке дарують вам близькi. Дотримуйтеся звичного режиму життя, якi б пристрастi не вирували навколо.
Сприятливi днi: 23, 27; несприятливi: 24.

ДIВА (24.08-23.09).
З основними планами на тиждень спробуйте впоратися до четверга. Не розслабляйтеся, ущiльнюйте свiй робочий графiк. Несподiванi змiни на роботi можуть пiти вам на користь, якщо не зараз, то через певний час. Починаючи з четверга можуть вiдбутися подiї, якi поставлять вас перед вибором. Не виключенi втрати i розставання, але все, що вiдбувається зараз, вiдкриває вам шлях до нових можливостей. Якщо змiни торкнуться не вас, то не залишайтеся осторонь, допомагайте iншим впоратися з труднощами. Посиденьки з друзями даватимуть хорошу розрядку.
Сприятливi днi: 28, 29; несприятливi: 23.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10).
Зустрiчi, подiї, змiни цього тижня доленоснi. Подiям краще надати вiльний хiд, але не йти убiк вiд рiшення проблем. До четверга плануйте провести всi важливi зустрiчi, оформити угоди i здiйснити все те, що працюватиме на вас якийсь час. Пiсля четверга займайтеся тiльки необхiдними справами, вiдкладiть великi покупки i не затiвайте перетворень в будинку. У разi потреби за порадою i пiдтримкою можна звернутися до друзiв. Якась нова тема може об’єднати вас в цей час.
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 25.

СКОРПIОН (24.10-22.11).
Ваша здатнiсть справлятися з форс-мажорними обставинами допоможе вийти з подiй цього тижня переможцем. Будьте уважнi, iнтуїцiя наперед дасть пiдказки, якi сторони життя потребують змiцнення i уважнiшого вiдношення. Небезпечна конфронтацiя з партнерами або конкурентами. Але корисно наводити мости, знаходити взаємовигiднi iнтереси, особливо, з розрахунком на перспективу. Зберiгайте елегантнiсть i спокiй, вiдчувайте себе комфортно в будь-яких ситуацiях. Це необхiдно не тiльки вам, але й оточуючим.
Сприятливi днi: 24, 26; несприятливi: 23.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12).
Цей тиждень готує вам випробування. Ви не зможете дозволити собi розкiш вiльно розпоряджатися своїм часом. Подiї ущiльнюються i потрiбно буде ухвалювати швидкi рiшення i нести тягар додаткових турбот. У першiй половинi тижня потурбуйтеся про справи i iнтереси, якi вас пов’язують iз зарубiжними партнерами. З четверга можливi проблеми, якi займуть весь ваш час i увагу. Цей день є поворотним, i вiд нього починайте коректувати свої плани. Прагнiть зберегти командний дух в своєму оточеннi.
Сприятливi днi: 29; несприятливi: 25.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01).
Концентруйтеся на тому, що вiдбувається навколо. Цей тиждень може перевернути ваше життя i примусити проявити тi якостi, яких ви в собi не пiдозрювали. У понедiлок можливi несподiванi змiни, якi стануть першими сигналами майбутнiх подiй. Якщо у вашому пiдпорядкуваннi є люди, створiть атмосферу спiльностi, але тягар вiдповiдальностi зараз доведеться повнiстю узяти на себе. Кульмiнацiя в якiйсь темi очiкується у четвер. Перевiрка почуттiв може призвести до початку нового етапу не тiльки в дiловому, але й особистому життi.
Сприятливi днi: 27, 28; несприятливi: 24.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02).
У понедiлок ви можете пуститися в iмпровiзацiї, якщо вiдчуєте вiдповiдний настрiй. Розширюйте сферу контактiв, зустрiчайтеся з рiзними людьми - у спiлкуваннi може народитися щось цiкаве. У четвер проявiть зiбранiсть i обережнiсть, по можливостi виключiть всi ситуацiї ризику. Не пiддайтеся на провокацiї конкурентiв. Продовжуйте захоплено займатися улюбленою справою, мiняйте iмiдж, захоплення, але залишайтеся вiрнi партнерам i друзям. У разi потреби йдiть на компромiс i спокiйно спостерiгайте за тим, що вiдбувається.
Сприятливi днi: 23; несприятливi: 24.

РИБИ (20.02-20.03).
Цього тижня вам гарантованi несподiванi повороти i незабутнi враження. Але щоб витримати пiдвищене навантаження, добре розплануйте основнi справи тижня. Всi важливi заходи здiйснюйте до четверга. Має сенс зайнятися тим, що ранiше ви iгнорували або на що не вистачало часу. З другої половини тижня ви можете вiдчути сильний тиск з боку начальства або партнерiв. Ваше тверде «нi» має сенс в тому випадку, якщо ви упевненi в своїй правотi i у вас є актуальнiшi справи. Якщо просять про допомогу - не вiдмовляйте.
Сприятливi днi: 26, 29; несприятливi: 25.