І хоч через холодну й дощову погоду, яка спостерігалася на початку квітня, було загальмовано проведення посівної на всій Хмельниччині, та з приходом тепла аграрії активно запрацювали на полях.

Ста­ном на 27 квіт­ня вже за­вер­шено сівбу ран­ніх ярих куль­тур, яку про­ве­де­но на пло­щі 71,6 тисячі гектарів. Тож аг­ро­фор­му­ван­ня краю про­дов­жу­ють сі­яти тех­нічні куль­тури: цукрових буряків посіяно на 5,1 тисячі гектарах (21%); соняшника  — 27,4 тисячі гектарах (13 %) та сої  — 2,6 тисячі гектарах (0,5 %).
Крім то­го, аг­ра­рії роз­по­ча­ли сі­яти ку­ку­руд­зу на зер­но. Гос­по­дарс­тва­ми населення зараз активно про­во­дить­ся по­сад­ка картоплі та по­сів ово­че­вих куль­тур, які зай­муть 75 тисяч гектарів, що на три тисячі біль­ше, ніж у  2022  ро­ці.
Відрадно, що про­ве­ден­ня сів­би про­хо­дить ор­га­ні­зо­вано та ви­со­ки­ми тем­па­ми.