Як відомо, з 1 грудня 2018 року відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» змінено розміри соціальних стандартів.

Так, збільшено на 4,3 відсотка розміри прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність — з 1435 до 1497 гривень (на 62 гривні) та з розрахунку на одну особу на місяць з 1777 гривень до 1853 гривні (на 76 гривень). Підвищення соціальних стандартів коментує начальник головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області Ольга ЗАЯРНЮК:

— Отже, з врахуванням зміни величин прожиткового мінімуму зросли:
— мінімальні пенсії за віком непрацюючим пенсіонерам, шахтарям та «військовим» пенсіонерам;
— доплати за понаднормативний стаж непрацюючим пенсіонерам;
— мінімальні пенсійні виплати інвалідам війни та інвалідам із числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, учасникам бойових дій;
— пенсії за особливі заслуги перед Україною;
— підвищення ветеранам війни, членам їхніх сімей та жертвам нацистських переслідувань;
— розміри державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни;
— надбавки на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
— надбавки донорам.
 Перерахунок пенсій проведено в автоматичному режимі і не потребує додаткових звернень громадян до органів Пенсійного фонду. Пенсії у нових розмірах пенсіонери отримають у грудні 2018 року у визначені для них дати виплати.
 Підвищення у кожного пенсіонера є індивідуальним, розмір його залежить від складових пенсійної виплати.
 Усього перераховано 341,7 тисячі пенсійних справ, середній розмір підвищення склав 32 гривні 10 копійок.
— Ольго Сергіївно, як збільшився розмір мінімальної пенсії за віком?
— Згідно зі статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Необхідною умовою є наявність страхового стажу: для осіб, яким пенсії призначено до 1 жовтня 2011 року — це 25 років для чоловіків,
20 років для жінок, та в разі призначення пенсій після 1 жовтня 2011 року — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.
 З 1 жовтня 2017 року для зазначеної категорії пенсіонерів проведено перерахунок мінімальної пенсії за віком від величини 1452 гривні (прожитковий мінімум на 1 грудня 2017 року 1373 гривні, збільшений на 79 гривень).
Тому з 1 грудня 2018 року мінімальний розмір пенсії за віком збільшився з 1452 до 1497 гривень — на 45 гривень (або на 3,1 відсотка).
Пенсіонерам, які працюють, перерахунок у зв’язку зі зміною величини прожиткового мінімуму проводиться лише після звільнення з роботи. Пенсіонерам, які припинили трудову діяльність, необхідно звернутися до сервісного центру обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду за місцем перебування на обліку з відповідною заявою та документами про звільнення. Пенсію їм буде перераховано від нової величини прожиткового мінімуму з дня, що настає за днем звільнення з роботи.

— Чи ж зросла пенсія у тих, в кого основний розмір перевищує мінімальний? Наведіть, будь ласка, приклад, Ольго Сергіївно.
— Відповідно до статті 28 Закону за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам (а для пенсій, призначених до 01.10.2011 р., відповідно понад 25 і 20 років) розмір пенсії за віком, обрахований від стажу та заробітної плати, збільшується на 1 відсоток, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком.
До прикладу, в жінки 40 років страхового стажу, її основний розмір пенсії, обрахований від стажу і заробітної плати, становить 2500 гривень. Оскільки прожитковий мінімумум зріс з 1452 до 1497 гривень, доплата за 10 років понаднормативного стажу буде складати 149,70 грн. (1497,00 х 1 відсоток). Отже, пенсія збільшиться на 4,50 гривні (149,70 – 145,20).
Так, для непрацюючих пенсіонерів, у яких основний розмір пенсії вищий за величину прожиткового мінімуму та відсутні надбавки й підвищення, збільшення пенсійної виплати з 1 грудня 2018 року відбудеться лише за рахунок збільшення доплати за понаднормативний стаж, оскільки її розмір буде обчислено від нової величини прожиткового мінімуму 1497 гривні. Доплата за 1 рік понаднормового страхового стажу зростає на 0,45 гривні (з 14,52 грн. до 14,97 грн.).
— Ольго Сергіївно, а як змінився розмір пенсії особам з інвалідністю війни та учасникам бойових дій?
— Постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року №656 (зі змінами) мінімальні розміри пенсійних виплат для осіб з інвалідністю війни та учасників бойових дій встановлені у відсотках від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У зв’язку з цим з 1 грудня 2018 року зазначеній категорії ветеранів також буде проведено перерахунок пенсії, виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму.
Розміри їхніх пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, доплат та без врахування пенсії за особливі заслуги перед Україною зросли на 3,1 відсотка, і не можуть бути нижчими:
– особам з інвалідністю війни І групи — 285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, або це 4266,45 гривні (плюс 128,25 гривні);
– особам з інвалідністю війни ІІ групи — 255 відсотків, або це 3817,35 гривні (плюс 114,75 гривні);
– особам з інвалідністю війни ІІІ групи – 225 відсотків, або це 3368,25 гривні (плюс 101,25 гривні);
– учасникам бойових дій — 165 відсотків, або це 2470,05 гривні (+ 74,25 гривні).
У складових пенсійної виплати осіб з інвалідністю війни та учасників бойових дій також є підвищення за статусом, розраховане у відсотках (від 50 до 25 відсотків) від величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту»:
– особам з інвалідністю війни І групи — 50 відсот- ків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, або це 748,50 гривні (плюс 22,50);
– особам з інвалідністю війни ІІ групи — 40 відсотків, або це 598,80 грн. (плюс 18,00 );
– особам з інвалідністю війни ІІІ групи — 30 відсотків, або це 449,10 гривні (плюс 13,50);
– учасникам бойових дій — 25 відсотків, або це 374,25 гривні (плюс 11,25).
До речі, станом на 1 листопада 2018 року із загальної кількості одержувачів пенсій є 4,4 тисячі осіб з інвалідністю війни та 5,2 тисячі учасників бойових дій.

— Скажіть, будь ласка, чи вплинуло збільшення величини прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на розміри пенсій учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи?
— З 1 грудня 2018 року пенсії ліквідаторів, обчислені в розмірі відшкодування фактичних збитків, з урахуванням всіх підвищень і доплат, не повинні бути нижчими:
— для осіб з інвалідністю І групи — 285  відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили праце-
здатність, або це 4266,45 гривні (плюс 128,25 гривні);
— ІІ групи — 255  відсотків, або це 3817,35 гривні (плюс 114,75 гривні);
— ІІІ групи — 225  відсотків, або це 3368,25 гривні (плюс 101,25 гривні).
До пенсій учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС призначається додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, в розмірах, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 р. №112. Це підвищення встановлюється в твердих розмірах від 56,94 гривні до 474,50 гривні й при зміні величини прожиткового мінімуму не перераховується.
Для довідки: станом на 01.11.2018 року в області отримує пенсію 1,4 тисячі учасників ліквідації на ЧАЕС.
 — Ольго Сергіївно, чи відбулося збільшення розмірів пенсій у зв’язку з втратою годувальника у вдів загиблих (померлих) військовослужбовців?
— Згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та де-
яких інших осіб» мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника не може бути нижче двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на кожного непрацездатного члена сім’ї.
 З 1 грудня 2018 року з урахуванням нового прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб зазначена мінімальна виплата зросла на 90 гривень і становить 2994 гривні (1497 грн. х 2 = 2994).
Для довідки: станом на 1 листопада 2018 року із загальної кількості одержувачів пенсій є 5,2 тисячі таких одержувачів.
 — Роз’ясніть, будь ласка, розміри яких надбавок та підвищень для ветеранів війни перераховано з 1 грудня?
 — Хочу зауважити, що перерахунку підлягали ті надбавки і підвищення, розміри яких визначаються у відсотках від величини прожиткового мінімуму.
Виходячи з нової величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 1497 гривень, перераховано розміри надбавок та підвищень:
— ветеранам війни та членам їхніх сімей (10-50 відсотків прожиткового мінімуму),
— жертвам нацистських переслідувань (25-50 відсотків прожиткового мінімуму),
— пенсії за особливі заслуги перед Україною (20-40 відсотків прожиткового мінімуму),
— державної соціальної допомоги на догляд особам з інвалідністю війни (15-100 відсотків прожиткового мінімуму),
— надбавок на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (50 відсотків прожиткового мінімуму на кожного утриманця).
Хочу звернути увагу, в разі, якщо в складовій пенсійної виплати є надбавки та підвищення, то вони перераховуються у зв’язку зі зміною величини прожиткового мінімуму незалежно від факту роботи особи.
 Довідково: перерахунку підлягають розміри підвищень та надбавок для 4,4 тисячі осіб з інвалідністю війни, 5,2 тисячі учасників бойових дій, 19 тисяч учасників війни, 5,9 тисячі вдів ветеранів війни, 232 осіб з числа жертв нацистських переслідувань.
— А яке підвищення отримають донори?
— Законом України «Про донорство крові та її компонентів» для осіб, які мають посвідчення «Почесного донора», передбачено призначення надбавки до пенсії в розмірі 10% прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, який з 01.12.2018 р. становить 1853,0 грн. Відповідно розмір надбавки донору становить 185,30 грн., що на 7,60 грн. (або 4,3%) більше у порівнянні до розміру надбавки у листопаді поточного року (177,70 грн.).
 Довідково: надбавку за донорство крові отримують 4,1 тисячі осіб
— Як відомо, однією зі складових розміру пенсії осіб з інвалідністю війни є державна соціальна допомога на догляд. Скажіть, будь ласка, чи відбулися з грудня 2018 року зміни в її розмірі?
— Право на отримання державної соціальної допомоги на догляд в органах Пенсійного фонду України мають інваліди війни та особи, які прирівняні до них, відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
 Державна соціальна допомога на догляд встановлюється у розмірах від 100 до 15 відсотків від величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тому кожне збільшення прожиткового мінімуму є підставою для перерахунку державної соціальної допомоги на догляд.
Довідково: перерахунок допомоги буде проведено для 668 пенсіонерів з числа осіб з інвалідністю війни
— Ольго Сергіївно, чи змінилися розміри пенсій за особливі заслуги?
— Пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється як надбавка до пенсії за віком, по інвалідності у разі втрати годувальника або за вислугу років.
 Розміри пенсій за особливі заслуги встановлюються у відсотковому відношенні (від 20 до 40 відсотків) від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тому при кожному його збільшенні підвищується і розмір пенсії за особливі заслуги.
Довідково: пенсії за особливі заслуги в області  отримують 16,9 тисячі пенсіонерів.
— А які ж надбавки не підлягають перерахунку з 1 грудня 2018 року?
— У зв’язку з тим, що деякі надбавки та підвищення не залежать від величини прожиткового мінімуму, а визначаються окремими постановами, з
1 грудня 2018 року залишились незмінними:
— підвищення дітям війни (66,43 гривні);
— підвищення реабілітованим (54,40 гривні) та членам їхніх сімей (43,52 гривні);
— надбавки на догляд (50 гривень);
— надбавки на утриманців згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (150 гривень).