Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб (далі – підприємств), які використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштуваннях людей з особливими потребами.
Детальніше про це ведемо мову із заступником директора Хмельницького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Іриною НІДЗІЙ.

– Ірино Миронівно, який розмір цього нормативу?
– Норматив працевлаштування для осіб з інвалідністю встановлено у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб – у кількості одного робочого місця.
Згідно з останніми статистичними даними у відділенні Фонду зареєстровано 3129 підприємств, які використовують найману працю з чисельністю понад 8 чоловік. На цих підприємствах працевлаштовано 16432 особи з обмеженими фізичними можливостями.
– Якщо ж підприємства не дотримуються нормативу створення робочих місць, які санкції до них застосовуються?
– На них накладаються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафів, які надходять до державного бюджету і в подальшому використовуються Фондом для фінансування заходів із соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації осіб із інвалідністю, залучення їх до суспільно-корисної діяльності.
– А яким чином, Ірино Миронівно, Фонд заохочує підприємства створювати додаткові робочі місця для працевлаштування осіб із інвалідністю?
– Ми працюємо за кількома напрямками. По-перше, надаємо фінансову безповоротну допомогу підприємствам громадських організацій інвалідів на технічне переоснащення виробництва, аби створювали додаткові місця.
По-друге, надаємо роботодавцям дотації для створення спеціальних робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, які зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні. Порядок надання дотацій затверджено постановою Кабінету Міністрів від 27 грудня 2006 року №1836 (зі змінами).
По-третє, компенсуємо роботодавцям фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування у разі працевлаштування на нове робоче місце особи з інвалідністю, яка зареєстрована в установленому порядку як безробітна, але якій згідно із законом допомога з безробіття не призначається. Порядок компенсації затверджено постановою Кабміну від 15 квітня 2013 року, №347 (зі змінами).
– А яку допомогу надає відділення особам з інвалідністю з числа учасників АТО?
– Учасникам АТО, які мають інвалідність, ми надаємо допомогу за всіма напрямками діяльності Фонду. При цьому активно співпрацюємо з роботодавцями, органами влади, соціальними партнерами.
Ми, зокрема, надаємо особам з інвалідністю першої та другої групи фінансову допомогу для передплати одного друкованого періодичного видання на рік (згідно з переліком, визначеним Мінсоцполітики), засновником якого є всеукраїнська громадська організація інвалідів. Також надаємо фінансову допомогу на відшкодування вартості навчання та перекваліфікації у навчальних закладах України, у центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії тощо.
Прийшовши до нас на прийом, кожен отримає кваліфіковану консультацію і допомогу щодо звернення до відповідних органів влади, до компетенції яких входить вирішення того чи іншого питання.
– Дякую, Ірино Миронівно, за розмову.