Чимало наших дописувачів просять юридичної консультації щодо того, як припинити членство в особистому селянському господарстві та стати на облік у центрі зайнятості; а також –  розтлумачити: хто саме є членом особистого селянського господарства, чи є якийсь встановлений порядок реєстрації такого членства, чи достатньо самого факту реєстрації відповідного місця проживання для того, щоб людина вважалася членом ОСГ.

За роз’ясненням ми звернулися до начальниці Новоушицького бюро правової допомоги Анастасії Неборецької. Ось що вона розповіла:
«Відповідно до підпункту 2 пункту 18 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 792, ведення особистого селянського господарства вважається основною роботою для члена такого господарства за умови, що протягом 12 місяців, які передували дню звернення до центру зайнятості, він провадив лише таку діяльність чи одночасно перебував у трудових відносинах. Отже, члени особистого селянського господарства, для яких така робота була основною, щоб зареєструватися в центрі зайнятості, мають надати туди довідку про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видану сільською, селищною або міською радою за місцем розташування земельної ділянки.
Щодо другого питання: особистим селянським господарством (далі — ОСГ) вважається ведення господарської діяльності без створення юридичної особи. Такою діяльністю може займатися як одна, так і кілька фізичних осіб, що пов’язані сімейними або родинними зв’язками, а також спільним проживанням і, зверніть увагу, мають земельну ділянку, призначену для ведення ОСГ. Тож висновок такий: якщо людина (або хтось із членів її сім’ї) має у власності або користуванні земельну ділянку для ведення ОСГ, вона вважається членом цього господарства.
Окремого порядку реєстрації ОСГ не передбачено, проте задля встановлення кількості таких господарств та їхніх основних характеристик наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.04.2017 року № 572 було затверджено Порядок обліку особистих селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами. Для обліку ведення громадянами ОСГ використовують форми № 1 «Облікова картка об’єкта погосподарського обліку» та № 3 «Список осіб, яким надані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель міських поселень».
Так, у формі № 1 в розділі II «Список осіб, які ведуть особисте селянське господарство», в графі «Відмітка про ведення особистого селянського господарства» фіксується волевиявлення громадян вести (брати участь, бути членом ОСГ) або припинити ведення ОСГ. Для цього у відповідній частині графи ставиться підпис члена ОСГ та зазначається дата.
3а умови ведення ОСГ у «Примітці» зазначаються вид і дату видачі документа, який установлює право власності або право користування ділянкою, а в разі припинення –  причину припинення відповідно до статті 11 Закону України «Про особисте селянське господарство» (до прикладу, рішення членів ОСГ  про  припинення  його  діяльності;   не  залишилось  жодного членагосподарства або спадкоємця, який бажає продовжити його ведення; припинення прав на земельну ділянку згідно із Земельним кодексом України). Для окремих осіб ставиться відмітка про вихід із членів особистого селянського господарства –  «вийшов/
вийшла».
Після виходу із членів особистого селянського господарства, оформленого відповідно до норм чинного законодавства, таким особам може бути видана довідка про те, що вони не є членами особистого селянського господарства».