АрміяInform щороку інформує про терміни та особливості вступної кампанії до військових вишів. 2023 рік не є винятком, і у цьому матеріалі ми повідомимо про основні моменти, що можуть цікавити майбутніх абітурієнтів. Інформацію нашим кореспондентам надали в Департаменті військової освіти і науки Міністерства оборони України. Отже, спочатку про терміни проведення вступної кампанії 2023 року.

«Приймання заяв, відбір вступників з-поміж цивільних осіб і оформлення документів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК та СП) проводиться до 1 червня 2023 року», — зазначили в Департаменту військової освіти і науки.
У Департаменті додали, що приймання рапортів, відбір вступників і оформлення документів на військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу проводитиметься службами персоналу військових частин до 15 травня 2023 року. А надсилання документів від ТЦК та СП, служб персоналу військових частин, установ і організацій до приймальних (відбіркових) комісій вищих військових навчальних закладів (далі — ВВНЗ), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (далі — ВНП ЗВО) та закладів фахової передвищої військової освіти (далі — ЗФПВО) триватиме до 1 липня 2023 року.
— опрацювання документів у приймальних (вибіркових) комісіях ЗФПВО, ВВНЗ і ВНП ЗВО — до 10 липня 2023 року;
— прийняття приймальними (відбірковими) комісіями рішення щодо допуску до участі у вступних випробуваннях і конкурсному відборі та направлення викликів вступникам — до 15 липня 2023 року;
— приймання заяв та документів безпосередньо від вступників приймальними комісіями ЗФПВО, ВВНЗ та ВНП ЗВО — до 20 липня 2023 року.
«Проведення вступних випробувань та конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр” і ступенів вищої освіти “молодший бакалавр” та “бакалавр” з 20 по 30 липня 2023 року», — зауважили у Департаменті.
І наголосили, що зарахування на навчання здійснюватиметься до 31 липня 2023 року.
Особливості вступної кампанії
Окремо маємо написати і про особливості проведення вступних випробувань та конкурсного відбору на навчання до ВВНЗ, ВНП ЗВО та ЗФПВО у 2023 році.
«Проведення вступних випробувань та конкурсного відбору вступників для здобуття фахової передвищої та вищої освіти здійснюється приймальними (відбірковими) комісіями, в тому числі і виїзним складом, в місцях, визначених рішенням командування ВВНЗ, ВНП ЗВО та ЗФПВО, із суворим дотриманням заходів безпеки, спрямованих на збереження здоров’я та життя вступників», — відповіли в Департаменту військової освіти і науки.
Там також зазначили, що вступники з-поміж цивільної молоді в разі неможливості оформлення особової справи в ТЦК та СП за місцем проживання (перебування на обліку) мають право подати заяву та відповідні документи на вступ безпосередньо до приймальної комісії ВВНЗ, ВНП ЗВО та ЗФПВО або особисто, або поштою, або електронною поштою. Оформлення особових справ таких вступників здійснюється безпосередньо у ВВНЗ, ВНП ЗВО та ЗФПВО.

Вступники з-поміж цивільної молоді у разі неможливості проходження первинного медичного огляду у ТЦК та СП за місцем проживання (перебування на обліку), а також вступники з-поміж військовослужбовців у разі неможливості проходження медичного огляду військово-лікарською комісією за місцем проходження військової служби мають право проходити остаточний медичний огляд вступників військово-лікарською (льотно-лікарською) комісією безпосередньо у ВВНЗ, ВНП ЗВО або ЗФПВО під час проходження вступних випробувань.

«Вступники до ЗФПВО для здобуття фахової передвищої освіти на базі повної загальної середньої освіти (далі — ПЗСО) беруть участь у конкурсному відборі за результатами або національного мультипредметного тесту (далі — НМТ) 2023 чи 2022 року, або сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання (далі — ЗНО) 2020-2021 років із двох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), або вступного випробування, форму й порядок проведення якого визначає ЗФПВО у Правилах прийому. Вступники до ВВНЗ і ВНП ЗВО для здобуття ступенів вищої освіти “молодший бакалавр” і “бакалавр” на базі ПЗСО та 5-го рівня Національної рамки кваліфікації (далі — НРК-5) беруть участь у конкурсному відборі за результатами або НМТ 2023 чи 2022 року, або сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 років із трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях), або вступного випробування, форму й порядок проведення якого визначає ВВНЗ або ВНП ЗВО у Правилах прийому», — зауважили в Департаменті.
І додали, що вступники до ВВНЗ та ВНП ЗВО для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на базі ступеня вищої освіти «бакалавр» беруть участь у конкурсі за результатами єдиного вступного іспиту (співбесіди з іноземної мови) та фахового іспиту, форму й порядок проведення яких визначає ВВНЗ або ВНП ЗВО у Правилах прийому.
«Крім надання до приймальної комісії сертифікатів НМТ 2023 чи 2022 років або ЗНО 2020 чи 2021 років, або складання вступних іспитів з конкурсних предметів, всі вступники на навчання до ЗФПВО, ВВНЗ і ВНП ЗВО складають іспит із фізичної підготовки, проходять професійно-психологічне обстеження та остаточний медичний огляд військово-лікарською (льотно-лікарською) комісією», — наголосили в Департаменті військової освіти і науки Міністерства оборони України.