Громадяни, зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, мають право на отримання допомоги на умовах та в розмірі, визначеному ст. 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (далі — Закон).

Так, право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані особи, визнані у встановленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше шести місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Право на допомогу по безробіттю зберігається у разі настання перерви страхового стажу з поважних причин, якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалася в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітна.
Застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, мають страховий стаж менше шести місяців або звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами, молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, взяті на облік внутрішньо переміщені особи, які не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного, — мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі.
У 2017 році мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить 544 гривні для застрахованих осіб зі стажем менше 6 місяців та 1160 гривень для застрахованих осіб зі стажем більше 6 місяців.
Допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості.
Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років, а для молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, взятих на облік внутрішньо переміщених осіб, які не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного — 180 календарних днів.
Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.