До пенсії — рік чи два, а на роботі уже скоса подивляються і, здається, тільки й чекають найменшого приводу, аби швидше вас спекатися... Але, вважайте, ваші права гарантовані й захищені Конституцією. І ніхто не має права їх порушувати.
Більше того, держава не лише забезпечує право на працю для громадян передпенсійного і пенсійного віку, а й запроваджує додаткові гарантії захисту їхніх трудових прав.
 Так, зокрема, у квітні 2017 року набув чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 42 Кодексу законів про працю України щодо захисту трудових прав працівників передпенсійного віку». Докладніше про це розповідає начальник управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та освіти головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Зоряна ДАВИДЧУК:

— Прийнятий закон доповнює статтю 42 Кодексу законів про працю України новою нормою. Ця норма передбачає, що переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці надається працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.
 — Які ще права гарантує держава для людей передпенсійного віку?
 — Закон передбачає, що працівники передпенсійного віку, яким, зокрема, залишилося менше 10 років до виходу на пенсію, мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. І для таких осіб (за два роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.
 — Зоряно Юріївно, а які права мають працюючі громадяни, які вже досягли пенсійного віку й отримують пенсію?
 — Згідно із законодавством, забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема, пряме або непряме обмеження прав працівників, у тому числі незалежно від віку. На працюючих пенсіонерів поширюються усі трудові та соціальні гарантії, встановлені законодавством про працю: мінімальна зарплата, індексація зарплати і виплата компенсації у випадку її несвоєчасної виплати. Більше того, для них також передбачені пільги.
— Які саме пільги передбачено для працюючих пенсіонерів?
 — Наприклад, відповідно до Закону України «Про відпустки» працюючі пенсіонери (які досягли пенсійного віку) мають право на відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до 30 календарних днів на рік, яка надається за бажанням працівника в обов’язковому порядку.
 Крім того, Законом України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» передбачена можливість встановлення неповного робочого дня або неповного робочого тижня для працівників похилого віку на їхнє прохання. Оплата праці в цих випадках здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
 Зверніть увагу, що ніхто не має права перевести працюючого пенсіонера, як і працівника передпенсійного віку, з одного робочого місця на інше (якщо при цьому змінюються істотні умови праці) без його згоди.
 Також, залучати громадян похилого віку до роботи в нічний час, до надурочної роботи та роботи у вихідні дні можна тільки за їхньою згодою і за умови, коли це не протипоказано їм за станом здоров’я.
 Розширення комплексу прав осіб передпенсійного віку, власне, і працюючих пенсіонерів, дозволить підвищити рівень їхньої соціальної захищеності.
— Дякую, Зоряно Юріївно, за роз’яснення.