В області прийнята обласна програма соціальної підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції та членів їхніх сімей. Про напрямки реалізації цієї програми розповідає директор департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Світлана ЛУКОМСЬКА:

— З обласного бюджету на реалізацію програми виділені кошти на:
— надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їхніх сімей — 2 мільйони гривень;
— придбання обладнання для покращення матеріально-технічного оснащення Хмельницького обласного госпіталю ветеранів Великої Вітчизняної війни, на базі якого буде проводитись оздоровлення та медична реабілітація учасників АТО — 997,8 тисячі гривень;
— забезпечення осіб, які брали участь в антитерористичній операції, пільговим зубопротезуванням — 240 тисяч гривень;
— придбання слухових апаратів для осіб, які брали участь в антитерористичній операції — 100 тисяч гривень;
— оздоровлення дітей, батьки яких загинули (померли), дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в АТО — 120 тисяч гривень.
— Світлано Іванівно, які документи необхідні для отримання одноразової матеріальної допомоги учаснику АТО та членам його сім’ї? В які державні установи їх слід подавати?
— Щоб отримати допомогу, необхідно подати на ім’я голови обласної державної адміністрації або директора департаменту       соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації такі документи:
— заяву про надання допомоги;
— копії документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, виданого органом доходів і зборів (довідка про ідентифікаційний код);
— довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції.
— Зовсім недавно, з 22 червня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо статусу осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» від 07 квітня 2015 року. Що цим Законом передбачено?
— Цей закон дозволив надавати статус учасника бойових дій співробітникам Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби, а також добровольцям і членам добровольчих батальйонів та формувань, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть безпосередню участь в антитерористичній операції (забезпеченні її проведення).
Крім того, частину другу статті 7 Закону доповнено новими пунктами, якими надається право на встановлення статусу інваліда війни безпосереднім учасникам АТО із числа військовослужбовців, працівників, добровольців, волонтерів, працівникам підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в забезпеченні проведення антитерористичної операції в районах її проведення, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в АТО.
Звертаю увагу, що внесено зміни до статті 10 Закону, якими пропонується поширити чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» на сім’ї добровольців, бійців інших, утворених відповідно до законів України військових формувань, працівників підприємств, установ чи організацій, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час залучення та участі в АТО.
— Світлано Іванівно, якими пільгами забезпечує учасників АТО держава? І чи мають право на пільги члени їх сімей?
— Учасникам бойових дій надаються понад  20  різних  видів пільг. Статус учасника бойових дій отримують військовослужбовці Збройних Сил України, які брали участь в антитерористичній операції, відповідно до пункту 19 статті 6 зазначеного Закону України.
Давайте зупинимося на найбільш важливих серед пільг, що надаються учасникам бойових дій. Це, зокрема, такі:
 — безоплатне одержання лікарських засобів за рецептами лікарів, першочергове безплатне зубопротезування, безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням; користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи послугами поліклінік та госпіталів, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи; першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та першочергова госпіталізація; виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати;
— 75-процентна знижка квартирної плати та вартості комунальних послуг; позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів;
— безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості; безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом;
— використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік; переважне право на залишення на роботі;
— першочергове забезпечення житловою площею. Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво, забезпечуються житловою площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік. Першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, одержання позики на будівництво з погашенням її протягом 10 років, починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва;
— щорічна разова грошова допомога до 5 травня.
Відповідні пільги поширюються також на :
— сім’ї військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), а також внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби;
— дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге;
— діти померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах.
За роз’ясненнями учасники АТО можуть звертатися в органи соціального захисту за місцем реєстрації.