ОВЕН (21.03-20.04).
Iдеалiстичнi уявлення Овнiв можуть затулити їм справжнє становище справ, обман або помилкову обiцянку, принести розчарування i образи.

Не виключено, що їм доведеться згорати вiд сорому. Доля посилає Овнам черговi випробування на мiцнiсть особистих або сiмейних вiдносин. Необережне слово або бурхливий сплеск негативних емоцiй може серйозно ускладнити справу, привести до повного розриву дипломатичних вiдносин з сусiдами або партнерами у справi.
Сприятливi днi: 2; несприятливi: 3.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05).
Тиждень активної боротьби, вiдстоювання своїх принципiв, самозахисту. Посилиться протиставлення себе навколишньому свiту. Тiльцi можуть настiльки зануритися в особистi проблеми, що не звертатимуть уваги на оточуючих. Зовнiшня сухiсть i черствiсть вiдштовхне вiд Тiльцiв людей, якi прагнули до спiлкування з ними. Можливi значнi подiї в особистому життi. Не виключено, що вони зможуть проявити свої таланти i здiбностi на найрiзноманiтнiших теренах, вчасно ухвалити вiрне рiшення, довести суперечливi справи до переможного кiнця.
Сприятливi днi: 28; несприятливi: 2.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06).
Вiрогiднi пiдступи заздрiсникiв або сварки Близнюкiв з родичами. Несприятливi будь-якi активнi дiї у сферi професiйної дiяльностi, переїзд на нове мiсце проживання. Вплив планет ослаблений. Життєва енергiя Близнюкiв може знаходитися в нестiйкому станi. Не рекомендується розширювати сферу дiяльностi, займатися новими справами або давати поради.
Сприятливi днi: 2, 5; несприятливi: 3.

РАК (22.06-22.07).
Тиждень сприятливий для зустрiчей, iнтимних бесiд i вiдновлення перерваних вiдносин. Можливо, в життi Ракiв з`явиться нова людина, яка здатна побачити в них щось таке, що iншими не було вiдкрито. Тиждень хороший для роботи i вiдпочинку в приємнiй компанiї. Для Ракiв краща колективна праця, нiж iндивiдуальна робота. Чекайте участi i допомоги в домашнiх справах. Справи можуть йти на лад, робота i вiдпочинок повиннi принести Ракам велике задоволення.
Сприятливi днi: 28; несприятливi: 5.

ЛЕВ (23.07-23.08).
Дiловi зустрiчi або наради, великi покупки i планування вiдпочинку слiд здiйснювати в першiй половинi тижня, оскiльки в другiй половинi тижня, можливо, ви не зможете ухвалити правильного рiшення. Не виключенi розчарування, пов`язанi з невдачами в особистому життi. Продовжується вплив на Левiв суперечливих тенденцiй космосу. Радiснi подiї чергуватимуться з неприємностями, а успiх буде йти поряд з невдачею.
Сприятливi днi: 1, 2; несприятливi: 4.

ДIВА (24.08-23.09).
Тиждень пов`язаний з нездiйсненими надiями i марними очiкуваннями. Дiви не зможуть похвалитися великим енергетичним потенцiалом. Не виключено, що їх чекають втома, помилки i розчарування в особистому життi. Цiлком iмовiрно, що несподiвана пiдтримка i допомога сприятимуть виконанню довгострокових планiв або змiнi сфери дiяльностi.
Сприятливi днi: 27; несприятливi: 2.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10).
Тиждень характеризується вiдчуттям радостi буття, корекцiєю минулого, перемогою мудростi над розумом i вiдчуттями. Не виключено, що вам доведеться вирiшувати домашнi i особистi проблеми, вiдсунувши на другий план справи i бiзнес. Сприятливий тиждень для фiзичних навантажень, початку подорожей, спiлкування з друзями. Ймовiрно, що майбутнє бачитиметься виразно, багато хто вiдчує упевненiсть у власних силах.
Сприятливi днi: 3; несприятливi: 28.

СКОРПIОН (24.10-22.11).
У цей тиждень сприятливi контакти i придбання. Iдеї i фантазiї, якi прийдуть Скорпiонам в голову, можуть реалiзуватися i принести моральне i матерiальне задоволення. Скорпiони найкомфортнiше вiдчуватимуть себе в незвичайнiй обстановцi, з нестандартними меблями, з «заморськими» дрiбницями. Їх притягатимуть незвичайнi люди i товариства. Тиждень обiцяє бути сприятливим в усiх вiдношеннях. Можуть вiдбутися несподiванi позитивнi змiни в найближчому оточеннi Скорпiонiв або в їхнiй фiнансовiй сферi. Людина, яка знаходиться поряд, здатна допомогти їм позбутися нез`ясовної тривоги.
Сприятливi днi: 28; несприятливi: 4.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12).
У першiй половинi тижня зiрки благоволять будь-яким задумам, навiть найризикованiшим. Сприятливi будь-якi поїздки, подорожi, новi знайомства. Багато Стрiльцiв будуть надiленi найпотужнiшим енергетичним i сексуальним потенцiалом. Ймовiрно, надлишок сили примусить їх повiрити у те, що можна легко перевернути свiт, досягти справедливостi, вiдстояти свої погляди.
Сприятливi днi: 5; несприятливi: 3.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01).
Середина тижня матиме подвiйну характеристику. З одного боку, в життi Козерогiв серйозних змiн не передбачається, з iншого - вiрогiдна переоцiнка цiнностей. Тиждень припускає закрiплення завойованих позицiй, матерiальну i психологiчну стабiлiзацiю. Зустрiчi i укладенi угоди можуть виявитися вдалими. Козероги вiдчуватимуть упевненiсть в собi. Властивий їм дипломатичний дар тiльки укрiпить цю упевненiсть.
Сприятливi днi: 1; несприятливi: 3.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02).
Сприятливий, спокiйний тиждень. Водолiї зможуть вiдчути себе щасливiшими, якщо не виходитимуть за звичайнi рамки в своїй поведiнцi. Зросте їхня чарiвнiсть i привабливiсть. Сприятливий тиждень для торгових операцiй i вигiдних покупок. Добре заводити новi знайомства. Водолiї можуть блиснути дотепнiстю, показати себе у вигiдному свiтлi, одержати задоволення вiд комплiментiв i легкого флiрту. Бажання досягти нових висот, честолюбство i гордiсть Водолiїв можуть пiдштовхнути їх до нових подвигiв.
Сприятливi днi: 4; несприятливi: 2.

РИБИ (20.02-20.03).
Тиждень припускає вiдновлення справедливостi, перемогу правосуддя, пiдкорення закону. Деякi Риби опиняться в такiй ситуацiї, коли потрiбно буде вибирати мiж виконанням обов`язку i угодою з сумлiнням. Тиждень характеризується iлюзiями. Багато Риб будуть спокушенi легким успiхом i видимiстю благополуччя.
Сприятливi днi: 2, 3; несприятливi: 27.