Про умови та механізм цього довгоочікуваного перерахунку розповідає начальник головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Ольга ЗАЯРНЮК:

— Насамперед зазначу, що підставою для перерахунку пенсій стала Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб». Вона визначила умови перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військово- службовців.
— Ольго Сергіївно, поясніть, будь ласка, який порядок проведення перерахунку пенсій?
— Перерахунок військових пенсій (крім пенсій, призначених згідно з Законом особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським) здійснюється з урахуванням трьох складових оновленого грошового забезпечення, визначеного згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 року №704 на 1 березня 2018 року: посадового окладу за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення зі служби; окладу за військовим званням; відсоткової надбавки за вислугу років, визначеної на дату звільнення зі служби.
— А який порядок виплати підвищених розмірів пенсій військовослужбовцям?
— Виплата перерахованих пенсій здійснюватиметься поетапно (як передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 року № 704), починаючи з 1 січня 2018 року в таких розмірах: з 1 січня 2018 року — 50 відсотків; з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — 75 відсотків; з 1 січня 2020 року — 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018 року.
— Скажіть, будь ласка, як проведено перерахунок пенсій пенсіонерам Міністерства внутрішніх справ?
— Особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції) перерахунок пенсії здійснено з урахуванням грошового забезпечення поліцейського за січень 2016 року, визначеного відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 988.
Під час перерахунку використовуються такі види грошового забезпечення за прирівняною посадою поліцейського: посадовий оклад за прирівняною посадою поліцейського на день звільнення зі служби; оклад за спеціальним званням; відсоткова надбавка за вислугу років, визначена на дату звільнення зі служби; щомісячні додаткові види грошового забезпечення у відсотках (надбавка за службу в умовах режимних обмежень, за почесне звання «заслужений» чи «народний», доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук чи вчене звання); розмір премії, визначений у середніх розмірах, що фактично виплачені за відповідною посадою поліцейського за січень 2016 року.
— Ольго Сергіївно, а який порядок виплати перерахованих пенсій пенсіонерам внутрішніх справ?
— Виплата перерахованих пенсій колишнім працівникам міліції здійснюється з 1 січня 2018 року в розмірі 100 відсотків суми підвищення пенсії. Сума ж перерахованих пенсій для виплати за період з 1 січня 2016 року по
31 грудня 2017 року виплачуватиметься в такому порядку: з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — щомісячно окремою сумою у розмірі 50 відсотків різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром отриманої особою пенсії за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року; з 1 січня 2020 року — щомісячно окремою сумою у розмірі 100 відсотків різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром отриманої особою пенсії за період з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року.
— Чи може бути розмір пенсії після перерахунку нижчим від розміру пенсії, яку людина отримувала до перерахунку?
— Якщо виявилося, що внаслідок перерахунку розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію згідно із Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.
— А який відсоток грошового забезпечення застосовано при перерахунку пенсії?
— Перерахунки пенсій проводяться відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі — Закону). Згідно зі статтею 13 Закону (зі змінами з 01.10.2017 року) максимальний розмір пенсії за вислугу років, обчислений за нормами цієї статті, не повинен перевищувати 70 відсотків відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС належать в установленому порядку до категорії 1 — 100 відсотків, до категорії 2 — 95 відсотків.
У випадку, якщо пенсіонер-військовослужбовець отримує пенсію за вислугу років і має інвалідність II групи внаслідок війни, йому доцільно перейти на пенсію за інвалідністю, розмір якої буде обчислюватись виходячи з 80 відсотків відповідних сум грошового забезпечення.
Цим особам наші працівники надіслали повідомлення про доцільність переведення з одного виду пенсії на інший та про необхідність звернення з заявою до сервісних центрів.
— Чимало людей думає, що для перерахунку пенсій їм треба особисто звертатися до органів Пенсійного фонду. Що скажете на це, Ольго Сергіївно?
— Проведення перерахунку пенсій не потребує особистого звернення громадян. Уповноважені структурні підрозділи силових міністерств і відомств підготували довідки про розмір грошового забезпечення і забезпечили їх передачу до органів Пенсійного фонду.