Про типові помилки в кадастровому номері, причини виникнення та способи їх усунення розповість читачам заступник редактора з організаційно-правових питань адвокат Володимир РОМАНІШИН.

Громадяни, які оформлюють земельну ділянку, масово стикаються з проблемами оформлення технічної документації. Однією з найпоширеніших проблем є дублювання кадастрового номера.
Кадастрова карта, як лакмусовий папірець, увібрала та проявила всі помилки, що накопичувалися у землевпорядній документації по всій країні за 20 років земельної реформи.
Законом України «Про Державний земельний кадастр» кадастровий номер земельної ділянки визначено як індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування.
Кадастровий номер земельної ділянки є її ідентифікатором у Державному земельному кадастрі та скасовується лише в разі скасування державної реєстрації земельної ділянки.
При цьому зміна власника чи користувача земельної ділянки, зміна відомостей про неї не є підставою для скасування кадастрового номера. Скасований кадастровий номер земельної ділянки не може бути присвоєний іншій земельній ділянці.
Проте в українських реаліях подвоєння кадастрових номерів набуло масового поширення і стало найпопулярнішим видом агрорейдерства.
Причиною найбільшої кількості помилок щодо дублювання номерів земельних ділянок є людський фактор. На всіх етапах введення Національної кадастрової системи та реєстрації земельної ділянки було багато писанини, що забирало чимало часу та призводило до помилок. Документи на землю, виготовлені в різні роки, мали різний якісний і фізичний стан, зберігалися здебільшого на паперових носіях.
Через відсутність єдиної бази даних усіх земельних ділянок могли з’являтися дубльовані кадастрові номери, через що створювався ґрунт для несвідомого викривлення даних або свідомого внесення умисно хибної інформації.
Законом України «Про Державний земельний кадастр» встановлено, що в разі, якщо земельні ділянки, обмеження (обтяження) у їх використанні зареєстровані до набрання чинності цим Законом у Державному реєстрі земель (тобто до 01.01.2013), відомості про такі земельні ділянки, обмеження (обтяження) підлягають перенесенню до Державного земельного кадастру в автоматизованому порядку, без подання заяв про це їхніми власниками, користувачами та без стягнення плати за таке перенесення.

Відомості про земельні ділянки з кадастровими номерами масово завантажено в автоматичному режимі до Національної кадастрової системи, в зв’язку з чим на дати проведення державної реєстрації земельних ділянок встановити наявність зареєстрованих земельних ділянок було неможливо.
Накладка кадастрових номерів виникла при наповненні Національної кадастрової системи актуалізованими даними, а саме — завантаженням до системи НКС обмінних файлів, створених до 01.01.2013 р.
Виникає питання, як це виправити?
У разі виникнення проблеми державний реєстратор прав на нерухоме майно не має можливості за особистим зверненням позивача скасувати запис про реєстрацію права власності на земельну ділянку, оскільки скасування такого запису можливе лише на підставі рішення суду про скасування записів про проведену державну реєстрацію прав.
Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, врегульовано порядок виправлення помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру.
Помилками в Державному земельному кадастрі є:
1) технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру;
2) технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (в тому числі технічна помилка в документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру);
3) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки в документації із землеустрою та оцінки земель (у тому числі виявлена після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою);
4) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;
5) технічна помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель;
6) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки;
7) помилка у застосуванні систем координат для земельних ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені до Державного земельного кадастру.
Помилка, що виникла у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку, виправляється на підставі заяви про виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку.
У разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, помилки у присвоєнні кадастрового номера земельній ділянці (в тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою) зазначений орган у п’ятиденний строк з моменту виявлення помилки:
– складає в електронній та паперовій формі протокол виправлення помилки;
– безоплатно виправляє помилку в кадастровому номері шляхом присвоєння земельній ділянці за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру нового кадастрового номера, наступного за останнім у відповідному кадастровому кварталі;
– письмово повідомляє про це власникам, користувачам відповідної земельної ділянки.
Помилки, допущені у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, підлягають виправленню у Державному земельному кадастрі після їх виправлення у відповідних кадастрах та інформаційних системах.
У разі виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, заінтересована особа письмово повідомляє про це відповідному територіальному органові Держгеокадастру.
До повідомлення додаються документи, що підтверджують помилки та їх характер.
Але не завжди помилка може бути виправлена за наявністю заяви власника земельної ділянки.
Найчастіше таким випадком є виникнення права на спадщину. Дублювання кадастрового номера земельної ділянки заважає оформленню спадкового майна.
У такому випадку без звернення до суду тут не обійдеться.
Друга категорія помилок — правові. Це випадки, коли в ділянки виявляється кілька власників. Такі помилки виправляються виключно в судовому порядку.