Вран­ці, 3 лип­ня, під час по­віт­ря­ної три­во­ги, яка тривала тривала годину і 5 хвилин, на те­ри­то­рії Хмель­нич­чи­ни бу­ло чут­но ви­бу­хи і не один раз.

Як повідомили Повітряні Сили ЗС України вилетіло 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Значна частина ракет маневрувала у західних областях України. Повідомлялося про звуки вибухів, що лунали, зокрема, на Тернопільщині та Хмельниччині. Про звуки вибухів на Хмельниччині повідомляли, щонайменше, тричі. Двічі йшлося про вибухи на території області та один раз – в обласному центрі. Під час повітряної тривоги в Хмельницькій області спрацювала ППО. «Доб­ро­го ран­ку, Хмель­нич­чи­но! 495 день вій­ни. Си­ла­ми про­ти­по­віт­ря­ної обо­ро­ни зни­ще­ні удар­ні БпЛА ти­пу «Shahed», — заз­на­чи­ли у вій­сько­вій ад­мністра­ції.
За по­пе­ред­ні­ми да­ни­ми, пос­траж­да­лих та руй­ну­вань не­має.
Та­кож в ОВА при­ві­та­ли та по­дя­ку­ва­ли зе­ніт­ним ра­кет­ним вій­ськам за фі­ліг­ранну ро­бо­ту.
Від по­чат­ку пов­но­мас­штаб­но­го втор­гнен­ня під­розді­ли зе­ніт­них ра­кет­них вій­ськ по­віт­ря­но­го ко­ман­ду­ван­ня «За­хід» зни­щи­ли по­над 760 по­віт­ря­них ці­лей ро­сі­ян, вря­ту­вав­ши ти­ся­чі жит­тів ук­ра­їн­ців та де­сят­ки об’єк­тів ін­фраструк­ту­ри.