Державне агентство резерву України здійснило всі можливі в рамках діючого законодавства кроки для підготовки для переходу на нову систему роботи напередодні вступу в силу закону «Про державні резерви». Про це повідомив Дмитро Бабак, т.в.о. Голови Держрезерву.

За словами очільника відомства, останні місяці команда інтенсифікувала зусилля в частині підготовчої та організаційної роботи і на сьогодні, за тиждень до вступу в силу відповідного закону, констатує виконання цього комплексу заходів.
Зокрема, було здійснено тестування нових механізмів оновлення і закупівлі запасів, відпрацьовано формат відкритих торгів на електронних аукціонах майданчика «Прозоро.Продажі», а також проведено ряд аукціонів для реалізації неактуальних номенклатур.
Крім того, проведені консультації із учасниками ринку метою інформування їх про архітектуру реформи та зміни, що відбудуться в роботі відомства.
«Ми знаходимося на низькому старті реформи Держрезерву та повністю готові до впровадження нових підходів та механізмів роботи відомства, - підкреслив Дмитро Бабак. - В оновленому вигляді Держрезерв нарешті стане ефективним інструментом держави в частині забезпечення обороноздатності, продовольчої безпеки та цінової стабільності на ключових ринках».
Трансформація ДАРУ дозволить позбутися накопичених за 30 років у цій сфері проблем, основними з яких були відсутність необхідних запасів, прострочена продукція, неефективне управління запасами. Також реформа Держрезерву спрямована на викорінення корупційних ризиків та перехід на прозору систему закупівель матеріальних цінностей, номенклатура яких буде відповідати поточним потребам держави.

Довідково
Закон України «Про державні резерви», який є одним з ключових для здійснення реформування системи державного матеріального резерву набуває чинності 16 грудня 2023 року. 
Серед ключових змін що запроваджуються реформою, зокрема:
• Розмежовуються поняття державного матеріального та державного мобілізаційного резервів, впроваджуються нові принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей державного резерву.
• Чітко виписані повноваження органу, що реалізує державну політику у сфері державного резерву, завдання та повноваження інших відповідальних органів держвлади.
• Запроваджуються інститути резервування та відповідального зберігання (в т. ч. зберігання за межами країни), обов’язкове страхування матцінностей, що резервуються чи розміщуються на відповідальне зберігання  в Україні, передбачаються міжнародні банківські гарантії для зберігання за кордоном.
• Впроваджуються механізми, які забезпечать своєчасне освіження матеріальних цінностей у разі необхідності їх списання з подальшою переробкою або утилізацією, встановлюються чіткі терміни зберігання та освіження матрезервів тощо.
• Продаж матеріальних цінностей державного матеріального резерву - виключно на електронному аукціоні, який проводиться в електронній торговій системі.
• Запроваджується єдиний реєстр державних резервів, посилюється контроль за державними резервами та відповідальність за порушення законодавства, умов договору зі збереження і т. ін.