Повідомляємо, що з 2 до 31 січня 2024 року здійснюється приймання документів щодо надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у закладах вищої/фахової передвищої освіти України усіх форм власності відповідно до Положення про надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у закладах вищої/фахової передвищої освіти України усіх форм власності, затвердженого рішенням п’ятої сесії Хмельницької міської ради від 30.03.2011 року № 67 зі змінами

Місце подання документів: Відділ роботи зі зверненнями громадян Хмельницької міської ради (м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 18).

Детальна інформація: в Департаменті освіти та науки Хмельницької міської ради (м. Хмельницький, вул. Грушевського, 53 (каб. № 7), контактний номер телефону: 79-43-35 (контактна особа – начальниця відділу науки та педагогічних кадрів Віталіна Нагорна).

 Хто може отримати матеріальну допомогу для навчання у закладах вищої/фахової передвищої освіти України усіх форм власності?

 Отримати матеріальну допомогу для навчання у закладах вищої/фахової передвищої освіти України усіх форм власності можуть студенти пільгових категорій до досягнення ними 23 років, та які постійно проживали у Хмельницькій міській територіальній громаді до моменту вступу у заклад вищої освіти, із числа:

 • дітей-сиріт;
 • дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • інвалідів;
 • осіб з багатодітних сімей;
 • осіб з малозабезпечених сімей;
 • дітей, батьки яких брали участь та загинули у зоні проведення антитерористичної операції/Операції Об’єднаних Сил;
 • дітей, батьки яких брали участь і загинули під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в період військової агресії російської федерації проти України.

 Які необхідно подати документи на розгляд комісії з визначення студентів пільгових категорій для надання їм матеріальної допомоги для навчання у закладах вищої/фахової передвищої освіти України усіх форм власності?

 Документи, які необхідно подати станом на день подачі заяви-звернення:

 • заяву-звернення на ім’я міського голови й такі документи:
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;
 • довідку про навчання у закладі вищої освіти України усіх форм власності;
 • рахунок для оплати за навчання з закладу вищої освіти, що підтверджує вартість освітніх послуг у поточному навчальному семестрі;
 • довідку, що підтверджує реєстрацію місця проживання до вступу у заклад;
 • згоду на обробку персональних даних.
 • довідка про успішність або копія залікової книжки за попередній семестр (при наданні матеріальної допомоги, комісія може враховувати якісний показник успішності за результатами навчання студента за попередній семестр)

До заяви-звернення (залежно від типу пільгової категорії) додаються такі документи:

 • довідка про перебування на обліку як малозабезпечена сім’я;
 • копія посвідчення про статус багатодітної сім’ї;
 • копія довідки про встановлення інвалідності;
 • копія документа про надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • копія свідоцтва про смерть батька/матері, які загинули у зоні проведення антитерористичної операції/Операції Об’єднаних Сил, та/або інші підтверджувальні документи;
 • копія свідоцтва про смерть батька/матері, які брали участь і загинули під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в період військової агресії російської федерації проти України, та/або інші підтверджувальні документи;
 • копія свідоцтва про народження дитини.

 Який строк подання документів на розгляд комісії?

 Документи подаються упродовж січня поточного навчального семестру.

 Увага! Інформуємо, що документи подані не в повному обсязі та з порушенням строків, визначених Положенням, не підлягають розгляду комісією з визначення студентів пільгових категорій для надання їм матеріальної допомоги для навчання у закладах вищої/фахової передвищої освіти України усіх форм власності.

 

ЗРАЗОК

 

Хмельницькому міському голові

Олександру СИМЧИШИНУ

_____________________________

_____________________________

(ПІБ заявника)

_____________________________

(поштова адреса)

_____________________________

_____________________________

(контактний номер телефона)

 

ЗАЯВА 

Прошу надати мені (моїй доньці/сину ПІБ повністю) допомогу в оплаті за навчання у ____ навчальному семестрі 2023/2024 навчального року ________________________________ (найменування закладу вищої/фахової передвищої освіти) в сумі ____________ грн як ___________________________________________________ (вказати пільгову категорію особи)

Копії документів додаються:

1.

2.

3.

Число, місяць, рік Підпис

 Заява пишеться власноручно

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

 

Я, _______________________________________________________________, паспорт серія ____ № ___________, виданий ______________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на:

 • обробку моїх персональних даних з первинних джерел згідно з переліком документів, визначених Положенням про надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій для навчання у закладах вищої/фахової передвищої освіти України усіх форм власності, затвердженого рішенням п’ятої сесії Хмельницької міської ради від 30.03.2011 року № 67 зі змінами;
 • використання персональних даних, що передбачає будь-які дії володільця персональних даних з обробки таких даних, їх захисту, а також дії з надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єкта персональних даних чи відповідно до закону (ст. 10 Закону);
 • поширення персональних даних, що передбачає дії з передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних (ст. 14 Закону);
 • зобов’язуюся у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший термін уточнену, правдиву інформацію та оригінали відповідних документів для доповнення моїх персональних даних.

Ознайомлений (а) із правами, визначеними ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

 _____________ 2024 року ___________

(підпис)