Вони отримали пошкодження різного ступеня важкості внаслідок ожеледиці. Про це повідомили у Хмельницькій міській лікарні: «Переважали переломи плечової та променевої кісток рук та велико- і малогомілкових кісток ніг. Вісім людей отримали важкі травми, які потребували подальшої госпіталізації».
А на Шепетівщині, до прикладу, лише за ос­танні кіль­ка днів че­рез оже­ле­ди­цю гос­пі­та­лі­зо­ва­но 10 па­ці­єн­тів із пе­ре­ло­ма­ми ре­бер, вер­хніх та ниж­ніх кін­ці­вок, а та­кож та­зу. До травматологів щод­ня зверталося 15–20 осіб.

Лкарі-травматологи не рекомендують при ходь­бі по слизь­кій по­вер­хні три­ва­ти ру­ки в ки­ше­нях, а та­кож взу­ва­ти взут­тя на ви­со­ких під­бо­рах. Літ­нім лю­дям, які пе­ре­су­ва­ють­ся з ціп­ка­ми, вар­то змі­ни­ти на­ко­неч­ник на гу­мо­вий. А та­кож не вар­то ставати на край тро­ту­ару, аби бу­ва не­на­ро­ком не пос­лизну­ти­ся та не впас­ти на про­їж­джу час­ти­ну.

Адвокатка Марта Манукян каже, із забоями та більш складними травмами можна навіть звертатися зі скаргами на організацію, яка несе відповідальність за ділянку. Але для цього потрібні певні документи та докази, що людина травмувалася саме через ожеледицю: "Потрібно звертатися до медичних установ, отримувати довідку, за яких обставин отримано травму, звичайно здійснити фотофіксацію, відеофіксацію з місця подій. За можливості, якщо є свідки, відібрати в них анкетні дані і всі ці документи можна подавати в суд. Є адміністративна відповідальність за незалежне утримання прилеглої території. Це відповідають керівники організацій, які здійснюють діяльність у сферф благоустрою. І є відповідальність цивільна, тобто відшкодування шкоди, яка заподіяна, це є витрати на лікування, це моральна шкода і втрачений заробіток, якщо людина не працювала".