З 1 травня 2016 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс на 56  гривень: з  1074  гривні до 1130  гривень. Внаслідок цього й зріс розмір пенсій. Але, у залежності від складових пенсійної виплати, підвищення в кожного пенсіонера індивідуальне.
Як прокоментувала начальник головного управління Пенсійного фонду України в області Ольга Заярнюк, з урахуванням цього та законодавчих змін в області проведено перерахунки пенсій для  358,5 тисячі пенсіонерів (або для  86,8 відсотка). Підвищення отримали  304,6  тисячі осіб, середній розмір якого становить  61,40  гривні.

Зокрема, зазначила Ольга Сергіївна, змінився розмір пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій: зазначеній категорії ветеранів також проведено перерахунок, виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму.
  Розміри їхніх пенсій з урахуванням надбавок, підвищень, доплат та без врахування пенсії за особливі заслуги перед Україною зросли на  5,2 відсотка  (від  92  гривень до  160  гривень) і не можуть бути нижчими:
— інвалідам війни  І  групи –  3220,50  гривні (ріст на  159,60  гривні) ;
— інвалідам війни  ІІ  групи –    2881,50  гривні (на  142,80  гривні);
— інвалідам війни  ІІІ  групи – 2542,50  гривні (на  126 гривень.);
— учасникам бойових дій – 1864,50  гривні (на  92,40  гривні).
Відбулося також збільшення розмірів пенсій у зв’язку з втратою годувальника у вдів загиблих (померлих) військово-службовців.
За словами Ольги Сергіїв-ни, ще з 1 січня 2015 року набрали чинності зміни до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», відповідно до яких мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника не може бути нижче двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на кожного непрацездатного члена сім’ї.
З 1 травня 2016 року з урахуванням нового прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб зазначена мінімальна виплата, яка становить –  1130 х 2  =  2260 гривень.
Органами Пенсійного фонду області з 1 травня 2016 року проведено  перерахунки  пенсій  для 7,3  тисячі  осіб,  які отримують пенсії в разі втрати годувальника згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб», середній розмір підвищення —  112  гривень (5,2 відсотка).
Що стосується надбавок та підвищень для ветеранів війни, то перерахунку підлягали ті надбавки і підвищення, розмір яких визначається у відсот-ках від величини прожиткового мінімуму.  
  Виходячи з нової величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1130  гривень), перераховано розміри надбавок та підвищень ветеранам війни, передбачених Законом України «Про статус ветеранів вій-ни, гарантії їх соціального захисту» (25-50 відсотків прожиткового мінімуму), жертвам нацистських переслідувань (25-50 відсотків прожиткового мінімуму), пенсії за особливі заслуги перед Україною (30-40 відсотків прожиткового мінімуму), державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни (15-100 відсотків прожиткового мінімуму), надбавок на утриманців відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (50 відсотків  прожиткового мінімуму на кожного утриманця).
Зокрема, збільшено розміри підвищень та надбавок для:
— 4,7  тисячі інвалідів війни (середній розмір підвищення –  22,40  гривні);
— 5,5  тисячі учасників бойових дій (середній розмір підвищення –  14 гривень);
— 410 осіб з числа жертв нацистських переслідувань (середній розмір підвищення –  20,30  гривні).
Окрім того, для  1,2  тисячі пенсіонерів з числа інвалідів війни проведено  перерахунок державної соціальної допомоги на догляд, що встановлюється відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам». Середній розмір підвищення склав  26,60  гривні.   
Зверніть увагу: у зв’язку з тим, що деякі надбавки та підвищення не залежать від величини прожиткового мінімуму, а визначаються окремими постановами, з         1 травня залишились незмінними підвищення дітям війни (66,43 гривні), реабілітованим (54,40  гривні) та членам їх сімей (43,52  гривні), надбавки на догляд (50  гривень), на утриманців (150  гривень) згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Перерахунок пенсії проведено в автоматичному режимі і не потребує додаткових звернень громадян до органів Пенсійного фонду. Пенсії у нових розмірах пенсіонери області уже отримали у травні.